ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МИРАКС-М РАДЕВ“ ЕООД

Със заповед № ЗАО-0218/12.04.2018 г. e прекратено Разрешение № 3697/09.12.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Коиловци, община Плевен, ул. “Ленин“ № 2, издадено на “МИРАКС-М. РАДЕВ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Веска Пейчева Бамбова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.