ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “ГРИЙН ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0046/19.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1177-М/10.10.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж. к. „Славейков“, бл. 164, партер, М2, издадено на “ГРИЙН ФАРМА“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Гергана Филипова Йорданова.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.