ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО «МАРИ ФАРМ» ЕООД

Със заповед № А/17-0809/11.12.2017 г. e прекратено Разрешение № АП-351/19.03.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Батак“ № 48, издадено на „Мари Фарм“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Златка Василева Димитрова.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.