ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО «ЕРИК-СТОЯН КОДЖИА 2013» ЕООД

Със заповед № А/17-0713/12.10.2017 г. e прекратено Разрешение АП-435-1/08.04.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Яна, община Столична, ул. „Васил Левски“ № 24, издадено на «ЕРИК-СТОЯН КОДЖИА 2013» ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Димитра Станчева Проданова.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.