ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ ОТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени, съгласно изискванията на ЗЛПХМ, да съобщават на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и на Притежателя на разрешението за употреба всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, независимо от това, дали лекарственият продукт е употребяван или не в съответствие с утвърдената Кратка характеристика на продукта.

(*) Задължително поле!

Моля, въведете инициалите на пациента!
Въведете възрастта на пациента (само цифри).
Укажете пола на пациента.
Опишете кратко нежеланите лекарствени реакции.
Продължителност
Invalid Input
Invalid Input

Подозиран лекарствен продукт

Въведете поне един подозиран лекарствен продукт.
Продължителност на приложението
Invalid Input
Invalid Input

Други лекарствени продукти

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Данни за съобщителя

Моля, попълнете Вашето име и фамилия.
Моля, въведете действителен телефонен номер.
Невалидни символи! Моля, въведете отново! Ако не ги разчитате добре, генерирайте отново с помощта на бутона 🔁.
Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.