ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0474/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване  на аптека № 5254-НА/30.05.2002 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „Шипченски проход“ бл.240, вх. В, издадено на „ВИТАЛИС - ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Гергана Николаева Тошева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0473/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване на аптека № 5350-НА/24.07.2002 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, Общински пазар „Иван Вазов“, издадено на  „СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ 99“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Светослав Славейков Димитров , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0472/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение № 1365-НА/19.03.1998 г. за откриване  на аптека, открита на адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 2, издадено на „Петър Платнаров“ КД, ЕИК: 121434905, и с ръководител магистър-фармацевт Петър Василев Платнаров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0471/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване на аптека № 5870-НА/17.03.2003 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Клисура“ 20, ДКЦ-23 издадено на  „НАДЕЖДА - ПЕШКА СИВОВА - САВОВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Пешка Минкова Сивова - Савова , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0470/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за търговия на дребно № 610/23.04.2008 г. с  лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. София, ул. „Васил Кирков“ 7, издадено на  ЕТ „АЛФАРМА-АЛДА ГЕОРГИЕВА“, с ръководител магистър-фармацевт Алда Георгиева Троянска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0469/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за търговия на дребно № 1663/29.05.2009 г. с  лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. София, ул. „Рачка“ 24, издадено на  ЕТ „СПАСЕНИЕ – ВГД – ДИАНА СПИРИДОНОВА“, с ръководител магистър-фармацевт Диана Григорова Спиридонова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0468/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за търговия на дребно № 570/10.04.2008 г. с лекарствени продукти, с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептури, открита на адрес: гр. София, м. „Манастирски ливади“ бл.18 А , издадено на  ЕТ „ЕЛИФАРМ-ЕЛИ БЕХАР“, с ръководител магистър-фармацевт Ели Жаклен Бехар , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0467/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за търговия на дребно № 385/11.02.2008 г. с  лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. София, ул. „Цар Иван Асен II-ри“ 6, издадено на ЕТ „ПОЗИМЕД 98 – ОГНЯН МЕДАРОВ“, с ръководител магистър-фармацевт Огнян Здравков Медаров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0466/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване на аптека № 6023-НА/30.05.2003 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 5, издадено на  „НЕЛ – НЕЛИЯ ДЕНИНА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Нелия Георгиева Денина , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0465/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване на аптека № 6127-НА/10.07.2003 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „Цветан Радославов“ 6 издадено на  „Д-Р БРАНИСЛАВА Ц.КОЛАРОВА-ШЕНТОВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Бранислава Целова Коларова - Шентова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.