ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0384/31.05.2019 г е прекратено Разрешение № АП - 1485/12.05.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: в гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 6, партер, издадено на „Виста Фармаси 2012“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Петър Георгиев Радилов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0388/31.05.2019 г е прекратено Разрешение № 6006 - НА/12.05.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Смирненски, община Ветрово, област Русе, издадено на пом. - фарм. Веселина Иванова Рачева, регистрирана като ЕТ, с ръководител пом. - фарм. Веселина Иванова Рачева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0389/31.05.2019 г е прекратено Разрешение № 1552/23.04.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Щръклево, община Иваново, ул. „Васил Дичев“ № 16, издадено ЕТ „АСТРА - ДАНИЕЛА ИВАНОВА“, с ръководител пом.-фарм. Даниела Александрова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0405/07.06.2019 г е прекратено Разрешение № 2457-3/27.02.2013г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Обзор, ул. „Кирил и Методий“ № 22, издадено на “ИСИКОЛ” ЕООД, ЕИК 202220958, с ръководител маг.-фарм. Мария Георгиева Янакиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0409/10.06.2019 г е прекратено Разрешение № 3555-1/17.12.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 36, издадено на „Аптека Бони” ООД, с ЕИК: 112662500 и с ръководител маг.-фарм. Богдана Михаилова Стоянова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0411/10.06.2019 г е прекратено Разрешение № АП-1518-1/28.05.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Созопол, ул. „Виа Понтика“ № 37, издадено на „АХА ФАРМА“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Мирослав Калинов Примов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0413/10.06.2019 г е прекратено Разрешение № 332-2/07.04.2017г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „ Боряна“ № 32, издадено на „РЕМИ 2006“ ЕООД, ЕИК 175123377 и с ръководител маг.-фарм. Райна Емилова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0408/10.06.2019 г е прекратено Разрешение № АП-1443/13.03.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, кв. „Долно Езерово“, ул. „Захари Зограф“ № 75, сграда 1, помещение 2 А, издадено на „М и С Фарма Груп“ ООД, с ЕИК: 203504679 и с ръководител маг.-фарм. Петя Неделева Янакиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0419/12.06.2019 г е прекратено Разрешение № АП-787-1/13.01.2017 г за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг - запад“, УПИ-III-332, кв. 4003, издадено на „М и С ФАРМЕКСПЕРТ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Олга Хубенова Николова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0431/17.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 3202/28.06.2010 г за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа“ № 1 А, издадено на „АПТЕЧНО - КЪРДЖАЛИ“ АД, с ръководител маг.-фарм. Елка Крумова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates