ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0025/16.01.2018 г. e прекратено Разрешение № 3746-1/21.08.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Радовиш“ № 33, издадено на „Калинови 2003“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Марияна Кирилова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0026/17.01.2018 г. e прекратено Разрешение № 1883/10.08.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Хиподрума“, бл. 121, издадено на „Калинови 2003“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Георги Николов Калинов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0030/17.01.2018 г. e прекратено Разрешение № 2709-НА/03.12.1999 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 64, вх. Б, издадено на Георги Иванов Шиндаров и с ръководител маг.-фарм. Георги Иванов Шиндаров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0032/18.01.2018 г. e прекратено Разрешение № 2558-НА/12.10.1999 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Младост“, сп. бл. 430, издадено на Мария Христова Ценова и с ръководител маг.-фарм. Мария Христова Ценова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0033/18.01.2018 г. e прекратено Разрешение № 336-НА/21.03.1996 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 911, вх. В, издадено на Мария Любенова Занкова и с ръководител маг.-фарм. Мария Любенова Занкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0041/19.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1089/09.09.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, районен пазар „Меден рудник“, зона „В“, до бл. 100, издадено на „Демос Фарм“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Радостина Евгениева Генчева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0114/21.02.2018 г. e отнето Разрешение № АП-364/27.03.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Герман, ул. „Патриарх Герман“ № 90, издадено на „ФЕАР ТРЕЙД“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Румянка Богомилова Митева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0119/21.02.2018 г. e отнето Разрешение № 3721-1/11.06.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ между бл. 70-72, издадено на „БУРГ ФАРМА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Пръвчо Марков Николов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0035/18.01.2018 г. e прекратено Разрешение Прекратявам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-143/15.12.2014 г., издадено на „ЮНИВЪРСФАРМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. „Банишора“, бл. 33, вх. 1, ет. 1, ап. 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № А/17-0613/29.08.2017 г. e прекратено Разрешение АП-1264-1/28.10.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Левски-Г“, срещу бл. 33, издадено на «НЕОСПЕЙС ФАРМ» ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Людмила Кирилова Левакова.

SSL Certificates