ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0480/28.06.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1716/06.08.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Слънчев бряг, УПИ-VI, кв. 1, Ваканционна жилищна сграда „Виктория резиденс“, издадено на “М и С МЕДИМАКС“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Ирина Ивановна Цветанова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0482/28.06.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1276-1/09.03.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, хотел „Ерма“, издадено на „АСТРАФАРМА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Олеся Вороняк, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0484/28.06.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-958-3/29.12.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Джеймс Баучер“ № 83, магазин № 7, издадено на „Неоспейс“ ЕООД, с ЕИК: 131314719 и с ръководител маг.-фарм. Христина Денчева Маркова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0486/01.07.2019 г. e прекратено Разрешение № 90-НА/25.10.1995 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 237, издадено на маг.-фарм. Иванка Генова Дончева, с ръководител маг.-фарм. Иванка Генова Дончева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно §66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0488/01.07.2019 г. e прекратено Разрешение № 5845 - НА/13.03.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Ветрино, област Варна, ул. „Георги Сава Раковски“ № 27, издадено на ЕТ „ЦИФАРМ – ЦВЕТАНКА НЕСТОРОВА“, с ръководител маг.-фарм. Цветанка Кирилова Несторова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0489/01.07.2019 г. e прекратено Разрешение № 3049/08.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 92, издадено на ЕТ „ПЕТИФАРМ - ПЕТЯ АНДРЕЕВА, с ръководител маг. - фарм. Петя Стефанова Андреева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0518/17.07.2019 г. e прекратено Разрешение № АП - 1729/23.08.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Краище, община Белица, ул. „Дванадесета“ № 5, издадено на „РИЛАФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Борис Александров Хаджиценев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0529/19.07.2019 г. e прекратено Разрешение № 2713-1/01.10.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Възкресение“ № 53, издадено на „ЕВРОБОРД“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Мария Панева Донева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0537/22.07.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1157-3/17.12.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Радиново, община Марица, ул. „Пета“ № 17, издадено на „ЕЛЕОНОРА ФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Весела Петрова Ангелова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0542/25.07.2019 г. e прекратено Разрешение № 583/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Христо Ботев“ № 4, издадено на маг.-фарм. Лилия Димитрова Данова, регистрирана като ЕООД „ЛИЛИЯ - 07“ , с ръководител маг.-фарм. Лилия Димитрова Данова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates