ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0485/29.06.2020 г. e прекратено Разрешение 871-НА/19.05.1997 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хисаря, община Хисаря, ул.“Иван Вазов“ № 54, издадено на Община Хисаря с ЕООД „Крепост“, с ръководител магистър-фармацевт Василка Колева Рогова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0484/29.06.2020 г. e прекратено Разрешение 736-НА/05.03.1997 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Браничево, община Каолиново, издадено на Община Каолиново, с ЕООД „Общински аптеки“, с ръководител магистър-фармацевт Николинка Христова Дякова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0483/29.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 733-НА/05.03.1997 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Рудозем, община Рудозем, ул.“Стефан Стамболов“ № 4, издадено на Община Рудозем с ЕООД „Фарма-Палас“, с ръководител магистър-фармацевт Анастасия Димова Стайкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0482/29.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 964-НА/22.07.1997 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Момчилград, община Момчилград, ул.“Кокиче“ № 2, издадено на Община Момчилград с ЕООД „Фарма-М 96“, с ръководител магистър-фармацевт Александър К. Александров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0481/29.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 1052-НА/12.09.1997 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Тополовград, област Хасково, ул.“България“ № 49, издадено на Община Тополовград, с ЕООД „Топфарма“, с ръководител магистър-фармацевт Кирилка Спасова Зографова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0480/29.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване на аптека № 4996-НА/16.01.2002 г. за билки, включително и приготвяне на билкови смеси и чайове, открита на адрес: гр. София, ж.к.„Толстой“ бл. 32, бх. А, издадено на „ТАТЯНА ВЕЛИНОВА - МЕЛИСА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Татяна Йорданова Велинова , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0479/29.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване  на аптека № 3142-НА/04.07.2000 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, бул. „Д. Несторов“ бл. 122, издадено на „ФАЛКО-ПЕТЪР СТЕФАНОВ АТАНАСОВ“ ЕТ, и с ръководител магистър-фармацевт Петър Стефанов Атанасов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0478/29.06.2020 г. е прекратено Разрешение за търговия на дребно № 1501/10.04.2009 г. с  лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. София, ул. „Кораб планина“ 46 , издадено на  ЕТ „БОРИС ЛЮЦКАНОВ - 94“, с ръководител магистър-фармацевт Анка Кирилова Дикова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0477/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване  на аптека № 4637-НА/05.07.2001 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 14, издадено на „ФАРМА - ЛЮБОМИР КАМЕНОВ“ ЕТ,  с ръководител магистър-фармацевт Любомир Маринов Каменов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0476/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване на аптека № 6938-НА/18.10.2004 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „Подграмада“ 37 издадено на  „МЕДИКЪЛ ЕКСПРЕС – МЕТОДИ ПЕТКОВ“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Методи Гаврилов Петков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.