ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0462 / 24.06.2019г. са отнети Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-119 от 20.12.2013 г., №IV-P-T-EU-119-1 от 21.03.2014 г., №IV-P-T-EU-119-2 от 10.03.2017 г.,№IV-P-T-EU-119-2 от 10.03.2017 г. и № BG/WDA/MP-0049 от 18.9.2018 г., издадени на „НЕОФАРМА ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Св. Св. Кирил и Методий", № 31, ет. 1, ап. 5, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, район Оборище, ул. „Тракия“ № 44, партер като същите се заличават от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България. 

Със заповед № ЗОА-0701/09.08.2019 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-224/23.05.2017 г., издадено на „Мегалайф” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Персенк“ № 61, вх. А, ап. 11 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 59, вх. А, партер, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0476/ 02.08.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-221/11.04.2017 г., издадено на „МАЛУС ФАРМА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ул. „Деян Белишки“ № 60, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0346/ 13.06.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-131-1/01.12.2014г., издадено на „М Н 2011” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград 4230, ул. „Тракия“ № 33 като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № А/17-0230/07.04.2017 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-184/02.12.2015г., издадено на „КАБАН КОМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Тодор Джабаров“, бл, 33А, вх. В, магазина като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0778/10.09.2019 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-176-1/09.05.2017г., издадено на „ДИ ЕС ДИ ФАРМА БГ” ЕООД, ЕИК 203601307, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Тодор Джебаров“ № 42, ет. 1, ап. 7 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1715, ж.к. „Младост 4“, бл. 485, вх. 2, офис 40, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА0376 / 27.05.2019 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № IV-P-T-EU-158/29.04.2015 г., издадено на „Р.С.А. ФАРМА“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, район Лозенец, ж.к. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, Бизнес център Hill Tawer, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София 1463, район Триадица, ул. „Деян Белишки“ № 60, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0744/ 16.11.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-241/09.10.2017 г., издадено на „ДЕИ ФАРМАСИ” ООД, ЕИК 204670135 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. „Полигона“, ул. „Петър Протич“ № 31, ет. 2, ап. 4, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0191/06.03.2019 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T 351 от 21.03.2011 г., издадено на „ГЛОБАЛФАРМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София-1000, район Оборище, ул."Георги Сава Раковски" № 99, ет. 13, ап. офиси 1 и 2, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София-1680, район Красно село, ул. „Родопски извор“ № 30-32, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0337 / 06.06.2018 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № IV-P-T-EU-146/22.01.2015 г., издадено на „ГАИЧ ЕНД ПАРТНЕРС“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София 1220, ул. „Кирил Дрангов“ № 79, ет.5, ап. Ателие 4, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, район Лозенец, ул. „Орел“ № 1-3, вх. Б, офис 4, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.