ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0519/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 5272-НА/28.06.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Попинци, община Панагюрище, Здравна служба издадено на ЕТ „Анифарм“, с ръководител помощник-фармацевт Анна Георгиева Чалъкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0518/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 3995-НА/08.02.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Горник, община Червен бряг, област Ловеч издадено на ЕТ „Пенка Цветанова“, с ръководител помощник-фармацевт Пенка Цветанова Василева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0517/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 5306-НА/28.06.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Злати трап, община Родопи, област Пловдив издадено на ЕТ „Аптека Злати трап“- Василка Кишишева, с ръководител помощник-фармацевт Василка Радкова Кишишева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0516/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 4092-НА/28.02.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Чомаковци, община Червен бряг, издадено на ЕТ „Кони – Къна Железарова“, с ръководител помощник-фармацевт Къна Кунчева Железарова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0515/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 4118-НА/16.03.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Узунджово, община Хасково издадено на ЕТ „Георгиеви-Марина Райчева“, с ръководител помощник-фармацевт Марина Вълкова Райчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0514/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение 4139-НА/16.03.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Габаре, община Бяла Слатина, област Враца издадено на ЕТ „Цветана Цветкова“, с ръководител помощник-фармацевт Цветана Георгиева Цветкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0513/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 4148-НА/16.03.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Търън, община Смолян, Здравна служба издадено на ЕТ „Донка Пеевска“, с ръководител магистър-фармацевт Донка Йорданова Пеевска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0512/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 4295-НА/23.04.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Ракево, община Криводол, област Враца издадено на ЕТ „Христина Ценова Стефанова“, с ръководител помощник-фармацевт Христина Ценова Стефанова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0511/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 4446-НА/22.05.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Старосел, община Хисар, издадено на ЕТ „Здраве-Ненка Радулова“- Старосел с ръководител помощник-фармацевт Ненка Ненова Радулова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0510/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 4360-НА/10.05.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Калчево, община Тунджа, област Ямбол издадено на ЕТ „Мари-Фарм-Мария Карапетрова“, с ръководител помощник-фармацевт Мария Желязкова Карапетрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.