ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0452/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 2281-1/21.08.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Николай Хайтов“ № 34, магазин 1, издадено на ЕТ "ФАРМАТЕОС – СТОЯН СЕРБЕЗОВ", ЕИК 200497611, с ръководител магистър-фармацевт Теодора Георгиева Виденова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0453/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 2173-2/20.07.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Любляна“ № 7, издадено на „БОРАТА - ТВ“ ООД, ЕИК 175145644, с ръководител магистър-фармацевт Йорданка Генева Тодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0461/24.06.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1509/26.05.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Свобода“ № 16, издадено на „Интер имоти“ ЕООД, и с ръководител магистър- фармацевт Елена Димитрова Шекерова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0463/24.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 2378-1/12.03.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Княз Борис I“ № 122 издадено на ЕТ „МАСИМО-94-МАЙЯ ШЕНЕВА“, с ЕИК: 831167603 и с ръководител магистър-фармацевт Стелиана Цветанова Червенякова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0465/24.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 1872/10.08.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл. 26 издадено на ЕТ „ЕКАТОН-РАЙНА АНГЕЛОВА“, с ЕИК: 121708413 и с ръководител магистър-фармацевт Златка Георгиева Здравкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0466/24.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 3015-3/22.12.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 81 издадено на „МЕГАФАРМА“ АД, с ЕИК:175430497 и с ръководител магистър-фармацевт Кръстинка Илиева Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0467/24.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 4218/15.08.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: : гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 81  издадено на „МЕДИ ТРЕЙД-2 К“ ООД, с ЕИК: 121407922 и с ръководител магистър-фармацевт Калинка Стамова Костова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0468/24.06.2019 г е прекратено Разрешение № 1290/04.03.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Андрей Сахаров“ № 1, в сградата на 27 ДКЦ издадено на „РУГАРО“ ЕООД, с ЕИК:175295925 и с ръководител магистър-фармацевт Малина Цветкова Цонева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0469/24.06.2019 г е прекратено Разрешение № 3533/29.09.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Димитър Петков“ № 64, вх. А, издадено на „Т И Д ФАРМ“ ООД, с ЕИК:131466627 и с ръководител магистър-фармацевт Таня Иванова Филчева като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0474/26.06.2019 г. e прекратено Разрешение № 469/28.02.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Кладница, ул. „Юрий Гагарин“ № 2, издадено на пом. - фарм. Нина Михайлова Димитрова, регистрирана като ЕТ, с ръководител пом. - фарм. Нина Михайлова Димитрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates