ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0869/15.10.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-548/21.11.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Кракра“ № 24, издадено на „РУМИФАРМ“ ЕООД“, с ръководител маг.-фарм. Румяна Данчева Цветкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0867/15.10.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-263-3/13.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 56, издадено на „МАРЕЛФАРМА“ ЕООД“, с ръководител маг.-фарм. Орлин Орлинов Ковачев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0865/14.10.2019 г. e отнето Разрешение № 1084-2/09.10.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Битоля“, Супер Маркет „Пикадили“, с ръководител магистър-фармацевт Недка Иванова Дамянова, издадено на „ДЕЙЗИ 38“ ЕООД, ЕИК 200055970, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9009, район Одесос, ул. „Д-р Селименски“ № 73, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Със заповед № ЗОА-0842/08.10.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-894-1/28.8.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Руен, ул. „Първи май“ № 37, издадено на „Лозинвест“ ЕООД, с ЕИК: 202751970 и с ръководител маг.-фарм. Мариана Георгиева Арнаудова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0815/27.09.2019 г. e отнето Разрешение № АП-1452/27.03.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Митко Палаузов“ № 1, с ръководител магистър-фармацевт Лилия Димитрова Атанасова, издадено на „Фармасън“ ЕООД, ЕИК: 204139914, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, пл. „Тройката“ № 4, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Със заповед № ЗОА-0789/13.09.2019 г. e прекратено Разрешение № 3567-1/12.03.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Звънчево, общ. Пазарджик, Здравен дом, ул. „Седма“ № 36, издадено на „ИРИС МЕДИКА“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Адриана Иванова Тотева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0788/13.09.2019 г. e прекратено Разрешение № 1432-1/23.04.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел-2“, ул. „Промишлена“ № 27, вх. А, издадено на „ЕЛСА ФАРМА“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Лиляна Стоянова Джунева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0765/09.09.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с медицински изделия BG/WDA/MD-0020/27.02.2018 г., издадено на „ФЕИА” ООД, с ЕИК 203425955, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район Оборище, бул. „Васил Левски“ № 94, вх. А, ет. 3 и адрес на складовото помещение гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239, ет. 7 като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0751/28.08.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-483/19.08.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, бл. 304, вх. А, ет. 1, ап. 2, издадено на „ДАРИЯ ФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Вера Ивановна Канунникова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0743/22.08.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-672-3/23.4.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Обеля-2“, XXX ДКЦ,  издадено на „Орхис“ ЕООД, с ЕИК: 148110048 и с ръководител маг.-фарм. Светла Величкова Гогова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates