ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0293/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1602/11.12.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. “Лазур“, ул. „Батак“ № 48, издадено на “ЕС ЕЙ ДЖИ“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Златка Василева Димитрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0173/22.03.2018 г. е прекратено производството по издаване на разрешение за промяна на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти с № АП-1073/03.08.2015г. издадено на “АЛТЕЯ ФАРМА“ ЕООД, ЕИК: 200462655, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Гевгелийски“, бл. 13, вх. Б, ап. 49.

Със заповед № ЗОА-0152/09.03.2018 г. е прекратено Разрешение № АП–758-1/03.08.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Мила Родина“ № 28, издадено на „МАРИВО 90“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Цеца Георгиева Медарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0144/07.03.2018 г. е прекратено Разрешение № 1230/09.02.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. "Пловдивско шосе" № 19, издадено на ЕТ „Оникс- Розалина Митова“ с ръководител маг.-фарм. Розалина Асенова Митова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0143/07.03.2018 г. е прекратено Разрешение № АП-1090/10.09.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Вършец, бул. „България“ № 2 , издадено на „Марияна 2015“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Веселин Илиев Димитров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0120/21.02.2018 г. е прекратено Разрешение № 2988/02.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, кв. 151, издадено на ЕТ „ТОНИ – ТОДОР ТОДОРОВ“ и с ръководител маг.-фарм. Тодор Иванов Тодоров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0118/21.02.2018 г. е прекратено Разрешение № 5201-НА-1/04.08.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, кв. „Гоце Делчев“, ул. „Костенски водопад“, бл. 242, издадено на ЕТ „Фарма-Борислав Иванов“ и с ръководител магистър-фармацевт Маргарита Бориславова Сиракова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0116/21.02.2018 г. е отнето Разрешение № 3289/05.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 447, вх. Г, издадено на ЕТ „Новиста-Виктор Станков“, и с ръководител магистър-фармацевт Елена Стоилова Ананиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0113/21.02.2018 г. е отнето Разрешение № 158/29.10.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“, бл. 409, вх. Б, издадено на „Один-Т“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Ангел Младенов Тодоров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0112/21.02.2018 г. е отнето Разрешение № 1435/18.07.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 16, издадено на „Ю.В. Фарм“ ООД, и с ръководител магистър-фармацевт Владимир Емануилов Джераси, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

SSL Certificates