ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0413/10.06.2019 г е прекратено Разрешение № 332-2/07.04.2017г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „ Боряна“ № 32, издадено на „РЕМИ 2006“ ЕООД, ЕИК 175123377 и с ръководител маг.-фарм. Райна Емилова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0408/10.06.2019 г е прекратено Разрешение № АП-1443/13.03.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, кв. „Долно Езерово“, ул. „Захари Зограф“ № 75, сграда 1, помещение 2 А, издадено на „М и С Фарма Груп“ ООД, с ЕИК: 203504679 и с ръководител маг.-фарм. Петя Неделева Янакиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0419/12.06.2019 г е прекратено Разрешение № АП-787-1/13.01.2017 г за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг - запад“, УПИ-III-332, кв. 4003, издадено на „М и С ФАРМЕКСПЕРТ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Олга Хубенова Николова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0431/17.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 3202/28.06.2010 г за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа“ № 1 А, издадено на „АПТЕЧНО - КЪРДЖАЛИ“ АД, с ръководител маг.-фарм. Елка Крумова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0442/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 2698-1/21.02.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 16, издадено на „САЛДЖИ 1“ ЕООД, ЕИК 831216783, с ръководител магистър-фармацевт Иво Петков Николаев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0443/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 6443 - НА/08.01.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Мокрище, община Пазарджик, УПИ I-190, магазин, кв. 16, издадено на пом. - фарм. Емилия Василева Спасова, регистрирана като ЕТ, с ръководител пом. - фарм. Емилия Василева Спасова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0445/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 4071-1/14.04.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Кишинев“ № 10, издадено на ЕТ "МИХАИЛ МЪНКОВ - МАЙК", ЕИК 121503333, с ръководител магистър-фармацевт Даниела Тодорова Михайлова-Гатева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0446/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 1142/21.01.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, жк Люлин - 3, кв. 47, УПИ VIII, Търг. Компл. “Европа“, издадено на „ЕВРО ФАРМ“ ЕООД, ЕИК 175144649, с ръководител магистър-фармацевт Ели Георгиева Сивова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0447/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 4172/27.07.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. Перла 34, издадено на „КОНТИКО 03“ ЕООД, ЕИК 131019786, с ръководител магистър-фармацевт Петко Атанасов Петков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0450/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-987-1/10.09.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, р-н „Студентски“, ул. „Проф. Георги Брадистилов“ № 3, вх. Б, магазин 5, издадено на „ПРЕМИУМ ФАРМА“ ООД, ЕИК 201745006, с ръководител магистър-фармацевт Таня Христова Анастасова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

SSL Certificates