ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0617/30.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 742-НА/05.03.1997 г. за откриване на аптека, на адрес: с. Дебнево, община Троян, издадено на ОБЩИНА ТРОЯН с ЕООД „ФАРМА - 96 - ТРОЯН“, с ръководител на аптеката МАРИЙКА РАДЕВА ЦАНОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0616/30.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 626-НА/20.01.1997 г. за откриване на аптека, издадено на ОБЩИНСКА БОЛНИЦА, гр. Ивайловград, на адрес: гр. Ивайловград, сградата на болницата ул. „Оборище“ № 10, с ръководител на аптеката ЗЮМБЮЛКА Н. АТАНАСОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0615/30.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 486-НА/28.10.1996 г. за откриване на аптека, на адрес: гр. Трън, сградата на болницата, издадено на ОБЩИНСКА БОЛНИЦА , гр. Трън, ул. „Атанас Ботев“ № 5, с ръководител на аптеката НАТАЛИЯ ИВАНОВА БОРИСОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0614/30.07.2020 г. e прекратено Прекратявам Разрешение № 319-НА/04.06.1996 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Роман, ж.бл. „Роман“ 6/Б, издадено на ОБЩИНА РОМАН с ЕООД „СТРОЙРЕМОНТ“, с ръководител на аптеката ПЕТЯ ЛАЗАРОВА ИВАНОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0611/29.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 1739-НА/07.10.1998 г. за откриване на аптека, на адрес: гр. София, район Красно село, бул. „Македония“ № 9, издадено на СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ЕВЕЛИ – КАЛОЯНОВА И С - ИЕ“, с ръководител на аптеката ЛИЛИЯ НИКОЛОВА КАЛОЯНОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0608/28.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4131/12.07.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ямбол, ул. „Атанас Кратунов“ № 44, издадено на „МУЛТИФАРМ - 95“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Кръстина Димитрова Михова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0580/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 263-1/09.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, к-с „Зорница“, бл. 48, издадено на „ОПТИМА-ЕГ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Марта Петрова Дражева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0542/08.07.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1456/07.04.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг, Хотел Бисер, издадено на „Алианс Фарм 2017“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Красимир Георгиев Костов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0536/07.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 186/22.11.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Лерин“ № 14, издадено на маг.-фарм. Пламен Кирилов Деспотов, регистриран като ЕТ „Слава 96-Пламен Деспотов“, с ръководител маг.-фарм. Пламен Кирилов Деспотов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0535/07.07.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1294-2/09.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 43, издадено на „ПРЕМИУМ ФАРМАСИ” ООД и с ръководител маг.-фарм. Петя Проданова Проданова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.