ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Със заповед № ЗОА-0396/05.06.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-S-081/01.07.2013г., издадено на „ЕЛЕКТРОНКОМЕРС” ЕООД, с ЕИК 831635532, със седалище и адрес на управление: гр. София 1138, район Младост, ул. „Самоковско шосе“ № 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0554/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5943-НА/07.04.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Камено поле, Община Роман, обл. Враца, издадено на ЕТ „ДАНИФАРМ-ЙОРДАНКА КАДИЕВА“, с ръководител помощник-фармацевт Йорданка Стойчева Кадиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0553/13.07.2020 г. e прекратено  Разрешение № 208/22.11.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ 6, издадено на „РАЛИФАРМ ДУО“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Виолета Великова Тишкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0552/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5097-НА/14.03.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Езерче, община Калоян, ул. „Дъбрава“ 4, издадено на ЕТ "ГРЕТА РУСЕВА", с ръководител помощник-фармацевт Грета Александрова Русева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0551/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5799-НА/03.02.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Лесидрен, Община Угърчин, област Ловеч, издадено на ЕТ „Иванка Йотова“, с ръководител помощник-фармацевт Иванка Илиева Йотова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0550/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6468-НА/15.01.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Търговище, ул. „Митрополит Андрей“ 1, издадено на ЕТ „Надежда-Грета Смилкова“, с ръководител магистър-фармацевт Надежда-Грета Цанева Смилкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0549/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 1026/11.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Перник, ж.к. „Тева“ бл. 44, ап. 1, издадено на ЕТ "ЛИЛЯНА ЦОНЕВА - ТЕОНИК", с ръководител магистър-фармацевт Лиляна Цонева Колева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0548/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6711-НА/16.06.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Бараково, община Кочериново, ул. „Жельо Демиревски“ 8, издадено на ЕТ „ТЕМЕНУЖКА КАЛАЙДЖИЙСКА“, с ръководител помощник-фармацевт Теменужка Николова Калайджийска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0547/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6237-НА/22.10.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ 47, издадено на ЕТ "ДОБРИНКА ЗЛАТАРЕВА", с ръководител магистър-фармацевт Добринка Димитрова Златарева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0546/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5003-НА/18.01.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Бузовград, Кметство Община Казанлък, ул. „Вела Пеева“ № 19, издадено на Община Казанлък с ЕАД „Балкан-К“, с ръководител помощник-фармацевт Мария Дечкова Дойнова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.