ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗАО-0201/11.04.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1378/25.11.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 20, издадено на „ГЛОБОМЕД“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Веселин Миленов Василев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗАО-0201/11.04.2018 г. e прекратено Разрешение № 3679/02.12.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. "Генерал Суворов" № 42, издадено на „ДАНИ – ФАРМ - 2005“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Весела Йорданова Георгиева – Лазарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗАО-0214/12.04.2018 г. e прекратено Разрешение № 3294-НА/04.07.2000 за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Градешница, община Тетевен, издадено на ЕТ «ВЕЛИСЛАВА МАРИНОВА» и с ръководител магистър-фармацевт Велислава Борисова Маринова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗАО-0218/12.04.2018 г. e прекратено Разрешение № 3697/09.12.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Коиловци, община Плевен, ул. “Ленин“ № 2, издадено на “МИРАКС-М. РАДЕВ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Веска Пейчева Бамбова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗАО-0236/19.04.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-952/20.02.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж. к. „Тракия“, ул. „Поручик Боян Ботев“ до бл. 244 , издадено на „Фарма Христ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Здравка Михайлова Петрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗАО-0236/19.04.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1209/17.02.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 173, вх. Г, магазин 1, издадено на „Фарма Сита“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Таня Светославова Думанова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0280/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1339-1/26.10.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 2, издадено на “АПТЕКА ФЛАВОФАРМ“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Геннади Гончеренко, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0284/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1002-1/23.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, бул. "България" № 85, издадено на „Билд Инвест“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Дженина Дечева Камбурова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0284/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № 1034-НА / 03.09.1997 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ № 96, издадено на маг. фарм. Марийка Стоянова Русева, с ръководител  магистър-фармацевт Марийка Стоянова Русева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.), същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0286/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № 5365-НА / 01.08.2002 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум“ № 13 а, издадено на маг. фарм. Султанка Петрова Петрова, с ръководител  магистър-фармацевт Султанка Петрова Петкова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.), същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates