ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0112/21.02.2018 г. е отнето Разрешение № 1435/18.07.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 16, издадено на „Ю.В. Фарм“ ООД, и с ръководител магистър-фармацевт Владимир Емануилов Джераси, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0111/21.02.2018 г. е отнето Разрешение 2334-1/06.12.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 9“, супермаркет „Европа“, издадено на „Евро Фарм“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Красимира Йорданова Рафаилова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0083/13.02.2018 г. е отнето Разрешение 3587-НА/ 30.10.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 7, издадено на ЕТ „Иванс-Иван Николов“, и с ръководител магистър-фармацевт Иван Николов Иванов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0082/13.02.2018 г. е прекратено Разрешение № АП-271-1-ВН/29.12.2017г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Костенец, ул. "Търговска" № 9, издадено на „Аврора Дерм“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Маргарита Иванова Ленджова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0079/12.02.2018 г. e прекратено Разрешение № 506 / 25.03.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Искърско дефиле“ № 255, издадено на ЕТ „Анабет-Антоанета Василева” и с ръководител маг.-фарм. Антоанета Ангелова Василева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0077/08.02.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1067-1-М/16.10.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 135 , издадено на „Фармация 2012“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Десислава Стоянова Стоянова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0076/08.02.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1527/30.06.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър, УПИ IV-общ.,кв. 5001, ПИ 51500.506.391 и 51500.506.618, издадено на „ЦВЕТЕЛИНА ФАРМ“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Стоянка Георгиева Караджова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № А/17-0756/13.11.2017 г. e прекратено Разрешение № 6361-HA/17.11.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Русалийски проход“ № 13, издадено на ЕТ „Фарма-2000 – Хрисула Гълъбова“ и с ръководител маг.-фарм. Хрисула Апостолова Гълъбова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0018/15.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-999/19.05.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Лозенец, ул. „Козяк“ № 21А, издадено на „СКАЙФАРМ“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Петя Искренова Лефтерова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-27/17.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1454/27.03.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 64 „София Еърпорт център“, издадено на „ПКС ФАРМА 911“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Петя Искренова Лефтерова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.