ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0309/23.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-509/30.09.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Вакарел, община Ихтиман, ул. "Средна гора" № 1, издадено на ЕТ „Стефан Николов - Ясперс“ с ръководител маг.-фарм. Стефан Николов Николов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0294/14.05.2018 г. e прекратено Разрешение № 3684-2/26.08.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. „Граф Игнатиев“ № 7, издадено на  „КАЛИНА ФАРМ“ ЕООД и с ръководител маг.- фарм. Нели Игнатова Стайкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0017/15.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1570/20.09.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, Търговски комплекс „Пасаж“, издадено на „Пиринфарма 2000” ЕООД и с ръководител маг.-фарм Надя Димитрова Пицина, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗАО-230/07.04.2017 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-184/02.12.2015 г., издадено на „КАБАН КОМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Тодор Джабаров“, бл, 33А, вх. В, магазина като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗАО-0199/18.04.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1378/25.11.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 20, издадено на „ГЛОБОМЕД“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Веселин Миленов Василев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗАО-0201/11.04.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1378/25.11.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 20, издадено на „ГЛОБОМЕД“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Веселин Миленов Василев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗАО-0201/11.04.2018 г. e прекратено Разрешение № 3679/02.12.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. "Генерал Суворов" № 42, издадено на „ДАНИ – ФАРМ - 2005“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Весела Йорданова Георгиева – Лазарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗАО-0214/12.04.2018 г. e прекратено Разрешение № 3294-НА/04.07.2000 за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Градешница, община Тетевен, издадено на ЕТ «ВЕЛИСЛАВА МАРИНОВА» и с ръководител магистър-фармацевт Велислава Борисова Маринова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗАО-0218/12.04.2018 г. e прекратено Разрешение № 3697/09.12.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Коиловци, община Плевен, ул. “Ленин“ № 2, издадено на “МИРАКС-М. РАДЕВ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Веска Пейчева Бамбова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗАО-0236/19.04.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-952/20.02.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж. к. „Тракия“, ул. „Поручик Боян Ботев“ до бл. 244 , издадено на „Фарма Христ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Здравка Михайлова Петрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.