ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0565/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 3535-НА/26.10.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Самоводене, община В. Търново, ул. „ В. Левски“ № 39, издадено на ЕТ „Здравец-Бонка Минева“, с ръководител помощник-фармацевт Бонка Николова Минева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0564/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 536-НА/25.11.1996 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Златоград, ул. „Беловидово“ № 33, издадено на Община Златоград с ЕООД „Аптека Прима“, с ръководител магистър-фармацевт Надя Славчева Мангарудова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0563/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 269-НА/20.05.1996 г. за откриване на аптека на адрес: гр. София, ул. „Суходолска“ № 2, бл. 2, вх. Б, ап. 3, издадено на маг.-фарм. Снежанка Игнатова Велева, с ръководител маг. фарм. Снежанка Игнатова Велева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).       

Със заповед № ЗОА-0562/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 344-НА/21.06.1996 г. за откриване на аптека на адрес: гр. София, ж. к. „Дианабад“, ул. „Кирил Цонев“, бл. 36, вх. 1, издадено на маг.-фарм. Нако Николов Наков, с ръководител маг. фарм. Нако Николов Наков, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0561/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4685-НА/22.08.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Новосел, община Шумен, п-л I, кв. 7, издадено на ЕТ „Антония Янкова“, с ръководител помощник-фармацевт Антония Тодорова Янкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0558/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 7765-НА/19.07.2006 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Ореховица, община Долна Митрополия, ул. „Васил Левски 1, издадено на "МИТРОПОЛ - ГАЛЕНИКА" ЕООД, с ръководител помощник-фармацевт Веселина Веселинова Минева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0557/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 269/21.12.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Гоце Делчев“ 8, издадено на ЕТ „ЕЛЕНА МАЧКЪРСКА“, с ръководител магистър-фармацевт Елена Тодорова Мачкърска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0556/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 7060-НА/04.01.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Димитровград, ул. „Стефан Стамболов“ 6, издадено на ЕТ „АСКЛЕПИЙ-АНА-ТРУПИ“, с ръководител магистър-фармацевт Анна Ангелос Трупи, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0555/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 7433-НА/21.11.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Брегово, Кметство и поща-УПИ-II, кв. 66, Община Калояново, издадено на „Валделов-Любка Дочева“ ЕТ, с ръководител помощник-фармацевт Любка Стефанова Дочева , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0675/25.08.2020 г. e отнето Разрешение IV-P-T-121/02.04.2008г. за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено на „ДВК ФАРМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика, ж.к. „Банишора“, бл. 31, вх. Б, ет. 1, ап. 13, притежаващо помещения за съхранение на лекарствени продукти на адрес гр. София 1231, община Връбница, ж.к. „Надежда“ 6 – та част, бл. 637 А и с отговорен магистър-фармацевт Никола Янчев Добрев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението на търговеца на едро да уведоми ИАЛ за прекратяване на дейността си.