ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0112/12.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3527/21.09.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Хайредин, обл. Враца, ул. Дафинка Чергарска 7, издадено на ЕТ "КИММ - 91 - КАМЕЛИЯ ГЪЛЪБОВА", и с ръководител магистър-фармацевт Камелия Младенова Гълъбова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0111/12.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3340/12.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Скобелево, общ. Димитровград, ул. „Стефан Караджа“ № 1, издадено на ЕТ "ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА - ДЕСИ", и с ръководител магистър-фармацевт Добринка Иванова Георгиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0089/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3496-2/02.04.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №144, издадено на „СТОЯНКА СТРАХИНОВА“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Нина Георгиева Бакърджиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0088/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 1130/21.01.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Лом, ул. „Дунавска“ 10, издадено на ЕТ "ФАРМАЛОМ - ВАСИЛКА БРАТОЛОВА", и с ръководител магистър-фармацевт Василка Ценова Братолова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0087/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 568-1/04.06.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, ул. "Иван Мирчев" № 8, издадено на „МЛВ - ФАРМ“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Мария Гавраилова Калпачева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0086/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 1027/11.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Тодор Каблешков“ 53, издадено на „АРЖЕНТА“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Нейко Деянов Попов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0085/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 1202/02.02.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ 20, издадено на ЕТ "ВИТА - МАРИЯ ГЕОРГИЕВА", и с ръководител магистър-фармацевт Мария Георгиева Георгиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0084/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение №6996-НА-1/31.07.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ветрен, общ. Септември, УПИ-ХII-500, кв. 63, издадено на ЕТ "ТАНЕВА - ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА", и с ръководител магистър-фармацевт Ина Василева Танева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-1052/18.12.2019 г. e прекратено Прекратявам Разрешение № 728/13.06.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Трети март“ № 6, издадено на маг.-фарм. Станка Райкова Иванова - Ангелова, регистрирана като ЕТ „ХИПОКРАТ - СТАНКА РАЙКОВА“, с ръководител маг.-фарм. Станка Райкова Иванова - Ангелова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-1052/18.12.2019 г. e прекратено Прекратявам Разрешение № 3763 - 1/01.02.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. „Св. Георги Софийски“ № 26, издадено на РАЙНА МАДЖАРОВА - СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” ЕООД с ръководител маг. - фарм. Юлия Петрова Рафаилова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates