ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0409/05.07.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1305-2/04.08.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. "Илинден" № 9, издадено на „Фармазона“ ООД с ръководител маг.-фарм. Светослав Огнянов Чилингиров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0377/02.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 4293-1/28.09.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг-изток“, УПИ IV, кв. 22, община Несебър издадено на „ИСИКОЛ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Преслав Тодоров Павлов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0373/26.06.2018 г. e отнето Разрешение № 3088-2/08.5.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Борис III“ № 10 издадено на „ТИАЛДИ ФАРМА“ ООД, с ЕИК: 201092822 и с ръководител магистър-фармацевт Радка Вълкова Милева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0363/20.06.2018 г. e отнето Разрешение № 4645-НА/05.07.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кюстендил, кв. „Запад“, бл. 95 издадено на ЕТ „Елена Бояджиева - Хипократ“ с ръководител магистър-фармацевт Елена Христова Бояджиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0354/14.06.2018 г. e отнето Разрешение № 290-1/16.04.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Георги Софийски“ № 26 издадено на „ОБРАЗЦОВА АПТЕКА ГЕОРГИ СОФИЙСКИ 26“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Денка Атанасова Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0353/14.06.2018 г. e отнето Разрешение № АП-630-1/23.03.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239, вх. Б издадено на „Сити Медико Груп“ ООД, и с ръководител магистър-фармацевт Златин Станиславов Райчев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0351/14.06.2018 г. e  отнето Разрешение № 2221/05.11.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 1 издадено на „Олимед“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Йорданка Любенова Попова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0350/14.06.2018 г. е прекратено Разрешение № 4208-1/03.08.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Синеморец, община Царево, издадено на ЕТ „ДОНИКА-ДОНИКА ТОДОРОВА ЧЕРНАЕВА“ и с ръководител магистър-фармацевт Камелия Иванова Рачева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0349/14.06.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-777/22.07.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна , к.к. „Златни пясъци“ , хотел „София“, издадено на „ЛЪКИ ФАРМ“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Димитър Йонел Янкиш, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0348/13.06.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-906/05.12.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 3“, Търговски комплекс Европа, издадено на „Върджин Фарма“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Петя Делчова Груева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates