ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0739/15.09.2020 г. e прекратено Разрешение № 956-1-М/07.06.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 168, издадено на „СИЯНА МИЛАНОВА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм, Татяна Борисова Йорданова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0696/31.08.2020 г. e прекратено Разрешение № 3104/21.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 80, издадено на ЕТ „ИЗА - М - ИЗА ЙОСИФОВА“, с ръководител маг.-фарм. Иза Менахемова Йосифова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0682/26.08.2020 г. e отнето Разрешение № 1326/04.03.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Плевен, ул. „Метро“ № 11, Хипермаркет Метро, издадено на „НАТАЛИЯ ЛИЧЕВА“ ЕООД, ЕИК: 175358418 и с ръководител магистър - фармацевт Наталия Георгиева Личева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0690/26.08.2020 г. e отнето Разрешение № 3045/08.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Коиловци, община Плевен, ул. „Г. Димитров“ № 32, издадено на ЕТ „Орехона - Мария Андреева“, ЕИК: 824057291 и с ръководител магистър - фармацевт Мария Андреева Илиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0678/25.08.2020 г. e отнето Разрешение № 2480/18.12.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 28, Хипермаркет Кауфланд, издадено на „ФАРМАХИТ“ ЕООД, с ЕИК: 131464601 и с ръководител магистър-фармацевт Димка Тотева Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неспазване на условията, при които е издадено разрешението.

Със заповед № ЗОА-0670/24.08.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на болнична аптека № 5096-НА/14.03.2002 г., открита на адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка“ № 164, издадено на “ОБЩИНСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДРЯНОВО” ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Николинка Пенчева Петрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради прекратяване на дейността на лечебното заведение.

Със заповед № ЗОА-0667/20.08.2020 г. e отнето Разрешение № 554/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Добрич, ул. „Клисура“ № 6, издадено на ЕТ “Пенка Иванова Данаилова” и с ръководител магистър-фармацевт Пенка Иванова Данаилова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0666/20.08.2020 г. e отнето Разрешение № АП-1671/14.05.2018г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Албена, област Добрич, Медицински център Медика Албена, партер издадено на „ДИВЕ ФАРМА“ ООД, с ЕИК 204906945 и с ръководител магистър- фармацевт Димитър Иванов Димитров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0665/20.08.2020 г. e отнето Разрешение № АП-1383-1/02.04.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Скопие“ № 13, издадено на «Ланд 19» ЕООД, с ЕИК: 204142141 и с ръководител магистър - фармацевт Карамфилка Анастасова Момчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0649/10.08.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1753-1/20.02.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Попово, бул. „България“ № 52, издадено на „ЙОРДАНОВ ФАРМА - 86“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Йордан Весков Йорданов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.