ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0077/08.02.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1067-1-М/16.10.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 135 , издадено на „Фармация 2012“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Десислава Стоянова Стоянова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0076/08.02.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1527/30.06.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-запад, община Несебър, УПИ IV-общ.,кв. 5001, ПИ 51500.506.391 и 51500.506.618, издадено на „ЦВЕТЕЛИНА ФАРМ“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Стоянка Георгиева Караджова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № А/17-0756/13.11.2017 г. e прекратено Разрешение № 6361-HA/17.11.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Русалийски проход“ № 13, издадено на ЕТ „Фарма-2000 – Хрисула Гълъбова“ и с ръководител маг.-фарм. Хрисула Апостолова Гълъбова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0018/15.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-999/19.05.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Лозенец, ул. „Козяк“ № 21А, издадено на „СКАЙФАРМ“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Петя Искренова Лефтерова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-27/17.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1454/27.03.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 64 „София Еърпорт център“, издадено на „ПКС ФАРМА 911“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Петя Искренова Лефтерова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0024/16.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-255/10.10.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 2 в пешеходния подлез между ЦУМ и хотел Шератон, издадено на „Калифарм“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Поля Колева Божанчева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0025/16.01.2018 г. e прекратено Разрешение № 3746-1/21.08.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Радовиш“ № 33, издадено на „Калинови 2003“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Марияна Кирилова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0026/17.01.2018 г. e прекратено Разрешение № 1883/10.08.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Хиподрума“, бл. 121, издадено на „Калинови 2003“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Георги Николов Калинов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0030/17.01.2018 г. e прекратено Разрешение № 2709-НА/03.12.1999 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 64, вх. Б, издадено на Георги Иванов Шиндаров и с ръководител маг.-фарм. Георги Иванов Шиндаров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0032/18.01.2018 г. e прекратено Разрешение № 2558-НА/12.10.1999 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Младост“, сп. бл. 430, издадено на Мария Христова Ценова и с ръководител маг.-фарм. Мария Христова Ценова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates