ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0346/09.05.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1269-М/26.03.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов“ № 2, Хипермаркет „Кауфланд“, издадено на „СИЛВИЯ ВЕНЕВА“ ЕООД, с ЕИК: 175373676 и с ръководител магистър-фармацевт Тонимир Свиленов Иванов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0345/09.05.2019 г. е прекратено Разрешение № 4067-М/23.04.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 44, Хипермаркет „Кауфланд“, издадено на „ЛЮДМИЛА ЗЛАТКОВА“ ЕООД, с ЕИК 175344436 и с ръководител магистър-фармацевт Анджелина Красимирова Пешева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0337/02.05.2019 г. е прекратено Разрешение № 2153-1/23.06.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Президент Линкълн“ № 19 издадено на „Аля Стойнова“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Илияна Цветкова Стойнова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0328/23.04.2019 г. е прекратено Разрешение № 1034/11.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стралджа, ул. „П. Кабаков“ № 3, издадено на ЕТ „МАРИЯ ИВАНОВА“ с ръководител маг. - фарм. Мария Пенева Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0313/19.04.2019 г. e отнето Разрешение № 612/23.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Плевен, ул. „Незабравка“ № 7, с ръководител магистър-фармацевт Цветана Христова Панчева, издадено на ЕТ „ЦВЕТАНА ХРИСТОВА“ ЕИК 114072158, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ж. к. „Сторгозия“, ул. „Незабравка“ № 7, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Със заповед № ЗОА-0298/16.04.2019 г. e отнето Разрешение № 1049/20.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Деян Белишки“ № 58, издадено на  „АЛТЕА-2005“ ООД, с ръководител магистър-фармацевт Анна Кирилова Ниновска,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0297/16.04.2019 г. e отнето Разрешение № 2595/26.01.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Бели брези“, бл. 28, ап. 1, издадено на  „ТЕМТЕК“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Надежда Стоянова Цветанова,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0292/12.04.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1152-1/19.04.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 25, „Централни хали“ - София, издадено на „КОНВАЛЕС М“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Даниела Тодорова Михайлова - Гатева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0287/10.04.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-377-2/14.05.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „България“ № 98, магазин № 3, издадено на „ПОДИУМ БУТИК“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Фадуа Маамун Ал - Саади, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0286/10.04.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-993/04.05.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 64, издадено на ЕТ „МИЛЕНА ЕМИЛОВА“ с ръководител маг. - фарм. Сузана Борисова Димитрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.