ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0120/21.02.2018 г. е прекратено Разрешение № 2988/02.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, кв. 151, издадено на ЕТ „ТОНИ – ТОДОР ТОДОРОВ“ и с ръководител маг.-фарм. Тодор Иванов Тодоров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0118/21.02.2018 г. е прекратено Разрешение № 5201-НА-1/04.08.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, кв. „Гоце Делчев“, ул. „Костенски водопад“, бл. 242, издадено на ЕТ „Фарма-Борислав Иванов“ и с ръководител магистър-фармацевт Маргарита Бориславова Сиракова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0116/21.02.2018 г. е отнето Разрешение № 3289/05.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 447, вх. Г, издадено на ЕТ „Новиста-Виктор Станков“, и с ръководител магистър-фармацевт Елена Стоилова Ананиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0113/21.02.2018 г. е отнето Разрешение № 158/29.10.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Овча купел“, бл. 409, вх. Б, издадено на „Один-Т“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Ангел Младенов Тодоров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0112/21.02.2018 г. е отнето Разрешение № 1435/18.07.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 16, издадено на „Ю.В. Фарм“ ООД, и с ръководител магистър-фармацевт Владимир Емануилов Джераси, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0111/21.02.2018 г. е отнето Разрешение 2334-1/06.12.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 9“, супермаркет „Европа“, издадено на „Евро Фарм“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Красимира Йорданова Рафаилова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0083/13.02.2018 г. е отнето Разрешение 3587-НА/ 30.10.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 7, издадено на ЕТ „Иванс-Иван Николов“, и с ръководител магистър-фармацевт Иван Николов Иванов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0082/13.02.2018 г. е прекратено Разрешение № АП-271-1-ВН/29.12.2017г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Костенец, ул. "Търговска" № 9, издадено на „Аврора Дерм“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Маргарита Иванова Ленджова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0079/12.02.2018 г. e прекратено Разрешение № 506 / 25.03.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Искърско дефиле“ № 255, издадено на ЕТ „Анабет-Антоанета Василева” и с ръководител маг.-фарм. Антоанета Ангелова Василева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0077/08.02.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1067-1-М/16.10.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 135 , издадено на „Фармация 2012“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Десислава Стоянова Стоянова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates