ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0880/17.10.2019 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-Р-Т-EU-151-1 от 28.04.2015 г., издадено на “ИНТЕРФАРМ МЕДИКЪЛ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1404, район Триадица, ж.к. "Манастирски ливади", бул. "България" № 73, вх. А, ет. 1, ап. 104, с адрес на помещенията за търговия на едро в с. Бистрица, област София, район „Панчарево“, местност „Рудище“, индустриална зона, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА-0877/17.10.2019 г. e отнето Разрешение № 5771-НА/27.01.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Преслав“ № 40 Б, издадено на ЕТ „МАРИЙКА ЙОНКОВА-ХЕЛИОС“, с ЕИК 103055451 и с ръководител магистър- фармацевт Марийка Йонкова Чомакова- Минкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0870/15.10.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-481-2/15.06.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 9, издадено на „ХЕСА - 1“ ЕООД“, с ръководител маг.-фарм. Димитрия Георгиева Василева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0876/17.10.2019 г. e прекратено Разрешение № 5018-НА/12.02.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ № 107 Б, издадено на ЕТ „АД АВИЦЕНА-ЮРИЯ ИСАЕВА“, и с ръководител магистър-фармацевт Юрия Иванова Исаева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0869/15.10.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-548/21.11.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Кракра“ № 24, издадено на „РУМИФАРМ“ ЕООД“, с ръководител маг.-фарм. Румяна Данчева Цветкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0867/15.10.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-263-3/13.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 56, издадено на „МАРЕЛФАРМА“ ЕООД“, с ръководител маг.-фарм. Орлин Орлинов Ковачев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0865/14.10.2019 г. e отнето Разрешение № 1084-2/09.10.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Битоля“, Супер Маркет „Пикадили“, с ръководител магистър-фармацевт Недка Иванова Дамянова, издадено на „ДЕЙЗИ 38“ ЕООД, ЕИК 200055970, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9009, район Одесос, ул. „Д-р Селименски“ № 73, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Със заповед № ЗОА-0842/08.10.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-894-1/28.8.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Руен, ул. „Първи май“ № 37, издадено на „Лозинвест“ ЕООД, с ЕИК: 202751970 и с ръководител маг.-фарм. Мариана Георгиева Арнаудова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0815/27.09.2019 г. e отнето Разрешение № АП-1452/27.03.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Камено, област Бургас, ул. „Митко Палаузов“ № 1, с ръководител магистър-фармацевт Лилия Димитрова Атанасова, издадено на „Фармасън“ ЕООД, ЕИК: 204139914, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, пл. „Тройката“ № 4, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Със заповед № ЗОА-0789/13.09.2019 г. e прекратено Разрешение № 3567-1/12.03.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Звънчево, общ. Пазарджик, Здравен дом, ул. „Седма“ № 36, издадено на „ИРИС МЕДИКА“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Адриана Иванова Тотева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates