ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0575/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 3483-НА/10.10.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Бояджик, община Тунджа, издадено на ЕТ „АВГ-Дина Пенева“, с ръководител помощник-фармацевт Дина Пенева Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0574/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 3797-НА/21.12.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Тишевица, община Враца, издадено на ЕТ „Цветанка Дакова“, с ръководител помощник-фармацевт Цветанка Симеонова Дакова , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0573/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 3506-НА/13.10.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Чирпан, ул. „ Братя Павлови“ № 3, издадено на ЕТ „Веска Златарова“, с ръководител магистър-фармацевт Веска Русева Златарова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.    

Със заповед № ЗОА-0572/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4561-НА/20.06.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Главиница, община Главиница, ул. „ Оборище“ № 62 издадено на ЕТ „Габриела Спасова-2000“, с ръководител помощник-фармацевт Габриела Спасова Панайотова , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0571/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4588-НА/29.06.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Млекарево, община Нова Загора, издадено на  ЕТ „Фарма-2001-Еленка Янчева“, с ръководител помощник-фармацевт Еленка Динева Янчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0570/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4682-НА/21.08.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Самуилово, община Сливен, ул. „Самуил“ № 68, издадено на ЕТ „Шанс-45- Христинка Христова“, с ръководител магистър-фармацевт Христинка Щилиянова Христова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0569/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 3832-НА/10.01.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Девене, община Враца, издадено на ЕТ „Цветана Пеева“, с ръководител помощник-фармацевт Цветана Маринова Пеева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0568/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4904-НА/27.12.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Коларово, община Петрич, издадено на ЕТ „Мария Търнарова-Софима“, с ръководител помощник-фармацевт Мария Костадинова Търнарова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0567/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 564-НА/27.12.1996 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ябланица, ул. „Кирил и Методий“ № 1, издадено на Община Ябланица с ЕООД „Драгойца“, с ръководител магистър-фармацевт Людмила Асенова Теодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0566/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 525-НА/25.11.1996 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Симитли, ул. „Васил Левски“ № 2, издадено на Община Симитли с ЕООД „Общински аптеки“, с ръководител магистър-фармацевт Емилия Трайкова Люнгова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.