ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0492/13.08.2018 г. e прекратено Разрешение № 3422/17.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Асеновград , ул. „Сан Стефано“ № 7, издадено на „АЛФА - ВИЛ“ ООД, ЕИК 160041650 и с ръководител маг.-фарм. Слави Стефанов Славов , като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0481/03.08.2018 г. e отнето Разрешение № 3764-НА/15.12.2000г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Севлиево ул. „Стара планина“ № 19, издадено на ЕТ„МИЛЧО БАЕВ“, и с ръководител магистър-фармацевт Милчо Неделчев Баев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0480/03.08.2018 г. e отнето Разрешение № 5710-НА/28.12.2002г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Велико Търново ул. „Теодоси Търновски“ №25 А, издадено на ЕТ „ДОБРО ЗДРАВЕ – Ангелина Банчева“, и с ръководител магистър-фармацевт Ангелина Петрова Банчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0453/25.07.2018 г. e отнето Разрешение № АП-522/11.10.2013г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Райна Княгиня“ № 2А, издадено на АЛПЛАСТ“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Албена Любомирова Илиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0444/20.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 287/28.12.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Равно поле, ул. „Иван Вазов“ № 29, Община Елин Пелин, издадено на ЕТ „ХЕКИМИН-НАЧКО ДОБРЕВ“ и с ръководител магистър-фармацевт Начко Стоев Добрев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0439/19.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 316/21.01.2008г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ардино, обл. Кърджали, ул. „Търговска“ № 14, издадено на ЕТ„ЦВЕТАН СОКОЛОВ“  и с ръководител маг.-фарм. Цветан Димитров Соколов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0421/12.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 2293/25.11.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. “Пиротска“ № 135, издадено на  „Д-Р ВЕЛЕВ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Снежана Христова Калчева-Сиракова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0476/02.08.2018 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-221/11.04.2017 г., издадено на „МАЛУС ФАРМА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ул. „Деян Белишки“ № 60, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0346/13.06.2018 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-131-1/01.12.2014 г., издадено на „М Н 2011” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград 4230, ул. „Тракия“ № 33 като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0411/04.07.2018 г. e отнето Разрешение № 2894/20.04.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Габрово, ул. „Скобелевска“ № 10, издадено на „Ренус“ ЕООД, и с ръководител магистър фармацевт София Георги Делуди, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

SSL Certificates