ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0353/14.06.2018 г. e отнето Разрешение № АП-630-1/23.03.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239, вх. Б издадено на „Сити Медико Груп“ ООД, и с ръководител магистър-фармацевт Златин Станиславов Райчев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0351/14.06.2018 г. e  отнето Разрешение № 2221/05.11.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 1 издадено на „Олимед“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Йорданка Любенова Попова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0350/14.06.2018 г. е прекратено Разрешение № 4208-1/03.08.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Синеморец, община Царево, издадено на ЕТ „ДОНИКА-ДОНИКА ТОДОРОВА ЧЕРНАЕВА“ и с ръководител магистър-фармацевт Камелия Иванова Рачева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0349/14.06.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-777/22.07.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна , к.к. „Златни пясъци“ , хотел „София“, издадено на „ЛЪКИ ФАРМ“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Димитър Йонел Янкиш, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0348/13.06.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-906/05.12.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин 3“, Търговски комплекс Европа, издадено на „Върджин Фарма“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Петя Делчова Груева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0326/30.05.2018 г. e прекратено Разрешение № 797-НА/26.03.1997 г. за откриване на аптека на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 67, вх. А, издадено на Цветанка Игнатова Хаджимитова, с ръководител маг. фарм. Цветанка Игнатова Хаджимитова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0320/30.05.2018 г. e отнето Разрешение № 3735/07.01.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 167, вх. Б издадено на ЕТ „Биофитохим-Хриска Бъчварова“, и с ръководител магистър-фармацевт Грета Маринова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0313/25.05.2018 г. e отнето Разрешение № 3204/28.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 24, вх. Б, издадено на „Ирис - МБ“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Маргарита Василева Борисова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0311/23.05.2018 г. e отнето Разрешение № АП-1162-1/23.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Цар Освободител“ № 46, издадено на „СИМС 91“ ООД, и с ръководител магистър-фармацевт Юлия Алексеева Бойчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0310/23.05.2018 г. e отнето Разрешение № 3219/30.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“, бл. 14, вх. В, ет. 1, ап. 5, издадено на „ФАРМАКОНСУЛТ“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Драгомир Христов Чернев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

SSL Certificates