ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0531/21.08.2018 г. e отнето Разрешение № АП - 1020/15.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Поп Димитър“ № 3 издадено на „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД, ЕИК 103701527, с ръководител магистър-фармацевт Донка Иванова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0503/14.08.2018 г. e прекратено Разрешение № 1392-2/21.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“  № 39 А, издадено на „ЦЕНТРАЛ“ ЕООД, ЕИК 119651944  и с ръководител маг.-фарм. Иванка Рандева Кънева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0498/13.08.2018 г. e отнето Разрешение № АП-1011/01.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Обзор, ул. „Иван Райков“ № 4 издадено на „Фармус“ ЕООД, ЕИК: 203491211 и с ръководител магистър-фармацевт Андон Петров Вичев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0497/13.08.2018 г. e отнето Разрешение № 6549-НА/17.03.2004г. за откриване на аптека на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 55, издадено на маг.фарм.  Траянка Атанасова Стойкова, с ръководител  магистър-фармацевт  Траянка Атанасова Стойкова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0492/13.08.2018 г. e отнето Разрешение № АП-438/19.6.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-изток, УПИ III, кв. 58, хотел Блумарин, издадено на „Eм Ди Фарма“ ЕООД, ЕИК: 201087946 и с ръководител магистър-фармацевт Павел Господинов Господинов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0492/13.08.2018 г. e прекратено Разрешение № 3422/17.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Асеновград , ул. „Сан Стефано“ № 7, издадено на „АЛФА - ВИЛ“ ООД, ЕИК 160041650 и с ръководител маг.-фарм. Слави Стефанов Славов , като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0481/03.08.2018 г. e отнето Разрешение № 3764-НА/15.12.2000г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Севлиево ул. „Стара планина“ № 19, издадено на ЕТ„МИЛЧО БАЕВ“, и с ръководител магистър-фармацевт Милчо Неделчев Баев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0480/03.08.2018 г. e отнето Разрешение № 5710-НА/28.12.2002г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Велико Търново ул. „Теодоси Търновски“ №25 А, издадено на ЕТ „ДОБРО ЗДРАВЕ – Ангелина Банчева“, и с ръководител магистър-фармацевт Ангелина Петрова Банчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0453/25.07.2018 г. e отнето Разрешение № АП-522/11.10.2013г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Райна Княгиня“ № 2А, издадено на АЛПЛАСТ“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Албена Любомирова Илиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0444/20.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 287/28.12.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Равно поле, ул. „Иван Вазов“ № 29, Община Елин Пелин, издадено на ЕТ „ХЕКИМИН-НАЧКО ДОБРЕВ“ и с ръководител магистър-фармацевт Начко Стоев Добрев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates