ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0443/20.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 6017-НА / 20.05.2003 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Силистра, ул. „Д-р Атанас Янков“ № 2, ДКЦ - I, издадено на маг. фарм. Ваню Бобев Бобев, с ръководител  магистър-фармацевт Ваню Бобев Бобев, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0503/14.08.2018 г. e прекратено Разрешение № 1392-2/21.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“  № 39 А, издадено на „ЦЕНТРАЛ“ ЕООД, ЕИК 119651944  и с ръководител маг.-фарм. Иванка Рандева Кънева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0492/13.08.2018 г. e прекратено Разрешение № 3422/17.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Асеновград , ул. „Сан Стефано“ № 7, издадено на „АЛФА - ВИЛ“ ООД, ЕИК 160041650 и с ръководител маг.-фарм. Слави Стефанов Славов , като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0481/03.08.2018 г. e отнето Разрешение № 3764-НА/15.12.2000г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Севлиево ул. „Стара планина“ № 19, издадено на ЕТ„МИЛЧО БАЕВ“, и с ръководител магистър-фармацевт Милчо Неделчев Баев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0480/03.08.2018 г. e отнето Разрешение № 5710-НА/28.12.2002г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Велико Търново ул. „Теодоси Търновски“ №25 А, издадено на ЕТ „ДОБРО ЗДРАВЕ – Ангелина Банчева“, и с ръководител магистър-фармацевт Ангелина Петрова Банчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0444/20.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 287/28.12.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Равно поле, ул. „Иван Вазов“ № 29, Община Елин Пелин, издадено на ЕТ „ХЕКИМИН-НАЧКО ДОБРЕВ“ и с ръководител магистър-фармацевт Начко Стоев Добрев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0439/19.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 316/21.01.2008г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ардино, обл. Кърджали, ул. „Търговска“ № 14, издадено на ЕТ„ЦВЕТАН СОКОЛОВ“  и с ръководител маг.-фарм. Цветан Димитров Соколов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0421/12.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 2293/25.11.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. “Пиротска“ № 135, издадено на  „Д-Р ВЕЛЕВ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Снежана Христова Калчева-Сиракова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0357/18.06.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-413-1/20.06.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Слънчев бряг-запад, община Несебър, Бизнес сграда „Крим“, партер, магазин 2, издадено на „АДОНИС-ИА 08” ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Мария Николова Кирякова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0291/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-225-1/19.06.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, УПИ I – жилищни блокове и магазини, квадрант 69, ЦГЧ, издадено на „Меаца“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Христина Димитрова Костадинова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates