ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0600/13.09.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1651/26.03.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 24 А, издадено на „ФАРМА СТАР-АД“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Мария Димитрова Филипова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0581/10.09.2018 г. e отнето Разрешение № 1599/15.05.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Георги Сава Раковски“ № 23 издадено на „КВАНТУМ“ ЕООД, ЕИК 148069167, с ръководител магистър-фармацевт Павлина Стойкова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0540/24.08.2018 г. e прекратено Разрешение № 1675-НА/17.08.1998г. за откриване на аптека на адрес: гр. Велико Търново ул. „Никола Габровски“ №42 Д, издадено на маг.фарм.  Тинка Стоянова Радославова, с ръководител  магистър-фармацевт  Тинка Стоянова Радославова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.)

Със заповед № ЗОА-0538/24.08.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1008/19.05.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 156, издадено на „АПТЕКА ИЗИДА“ ЕООД, ЕИК: 203230033 и с ръководител магистър-фармацевт Владимир Руменов Владимиров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0533/21.08.2018 г. e отнето Разрешение № 1090/08.01.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ж.к. „Младост II“ м.р., супермаркет „Пикадили“ издадено на „ДЕЙЗИ 38“ ЕООД, ЕИК 200055970, с ръководител магистър-фармацевт Радка Стоянова Тошкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0531/21.08.2018 г. e отнето Разрешение № АП - 1020/15.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Поп Димитър“ № 3 издадено на „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД, ЕИК 103701527, с ръководител магистър-фармацевт Донка Иванова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0503/14.08.2018 г. e прекратено Разрешение № 1392-2/21.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“  № 39 А, издадено на „ЦЕНТРАЛ“ ЕООД, ЕИК 119651944  и с ръководител маг.-фарм. Иванка Рандева Кънева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0498/13.08.2018 г. e отнето Разрешение № АП-1011/01.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Обзор, ул. „Иван Райков“ № 4 издадено на „Фармус“ ЕООД, ЕИК: 203491211 и с ръководител магистър-фармацевт Андон Петров Вичев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0497/13.08.2018 г. e отнето Разрешение № 6549-НА/17.03.2004г. за откриване на аптека на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 55, издадено на маг.фарм.  Траянка Атанасова Стойкова, с ръководител  магистър-фармацевт  Траянка Атанасова Стойкова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0492/13.08.2018 г. e отнето Разрешение № АП-438/19.6.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-изток, УПИ III, кв. 58, хотел Блумарин, издадено на „Eм Ди Фарма“ ЕООД, ЕИК: 201087946 и с ръководител магистър-фармацевт Павел Господинов Господинов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

SSL Certificates