ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0424/14.06.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-998/19.05.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг - Запад, община Несебър, УПИ VIII -55, кв. 7601, издадено на „ДЖИДЖИФАРМ” ЕООД, ЕИК 203475171 и с ръководител маг.-фарм. Красимир Георгиев Костов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0423/14.06.2019 г. e прекратено Разрешение № 2671/22.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ №2, ДКЦ - 2, издадено на „ФАРМАКОНСУЛТ ” ЕООД, ЕИК 119669305 и с ръководител маг.-фарм. Мая Ненова Стоянова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0422/14.06.2019 г. e прекратено Разрешение № 2659/22.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Враца , ул. „Ген. Леонов“ № 50 , издадено на ЕТ „ЛИДКА ВЕНКОВА – ВИТАЛИС 97”, ЕИК 106035646 и с ръководител маг.-фарм. Лидка Венкова Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0421/14.06.2019 г. e прекратено Разрешение № 1378/10.03.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Димитровград, бул. „България“ № 1 , издадено на ЕТ „ДАНАЯ – ЙОРДАНКА ПЕТЕВА”, ЕИК 126165088 и с ръководител маг.-фарм. Йорданка Вълчева Петева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-1021/04.12.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1929/09.07.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Балчик, ул. Албенски път“ № 2, издадено на „СЛАВИНАФАРМ” ЕООД с ръководител маг. - фарм. Славина Мирчева Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-1004/26.11.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-796/07.08.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Горски Пътник“ № 40, вх. Б, издадено на „ФАРМАЛАЙН“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Станислав Симеонов Симеонов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0970/07.11.2019 г. e отнето Разрешение № 3134/ 23.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Мир“ № 6 А, издадено на ЕТ „РАЛИМЕКС-МАРИАНА ГОСПОДИНОВА“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Младост, ж. к. „Георги Петлешев“, бл. 108, вх. 2, ет. 7, ап. 44, с ръководител магистър-фармацевт Смяда Павлова Петрова,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0932/31.10.2019 г. e прекратено Разрешение № 1495/10.04.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 2 А, издадено на „БОФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Боряна Илиева Факалиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0883/17.10.2019 г. e отнето Разрешение № АП-526-2/15.04.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Добрич, ул. „Агликина поляна“ срещу бл. 5, издадено на „АПТЕКИ ЗДРАВЕ“ ЕООД, с ЕИК 175452084 и с ръководител магистър- фармацевт Добринка Калинкова Каменова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0881/17.10.2019 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-Р-Т-EU-S-181 от 11.11.2015 г., издадено на Ейсфарма“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Лозенец, бул."Н. Й. Вапцаров" № 23, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр.София, община Искър, ул."Неделчо Бончев"№ 18, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

SSL Certificates