ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0594/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6494-НА/18.02.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Русокастро, Община Камено, УПИ-I, кв. 33, издадено на ЕТ „ВИТА –ЙОРДАНКА ГОГОВА“, с ръководител помощник-фармацевт Йорданка Димитрова Гогова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0593/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 7062-НА/04.02.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Перник, ж.к. „Тева“, бл. 47 /стар бл. 20/, вх. Б, издадено на ЕТ „Адонис-Ф-Роза Георгиева“, с ръководител магистър-фармацевт Роза Георгиева Игнатова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0592/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 7519-НА/18.01.2006 г. за откриване на аптека на адрес: с. Здравец УПИ VIII-46, кв. 34, Община Аврен, издадено на пом.-фарм. Соня Петрова Колева, с ръководител пом. фарм. Соня Петрова Колева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).   

Със заповед № ЗОА-0591/17.07.2020 г. e прекратено  Разрешение № 7647-НА/12.05.2006 г. за откриване на аптека на адрес: с. Студена ул. „Георги Янев“ 37, Община Свиленград, издадено на пом.-фарм. Мария Атанасова Янкова, с ръководител пом.- фарм. Мария Атанасова Янкова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).       

Със заповед № ЗОА-0590/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5824-НА/05.02.2003 г. за откриване на аптека на адрес: с. Янково, Община Смядово, ул. „Възраждане“ 57, издадено на пом.-фарм. Евелина Иванова Севева, с ръководител пом. фарм. Евелина Иванова Севева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).     

Със заповед № ЗОА-0589/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6924-НА/13.10.2004 г. за откриване на аптека на адрес: с. Коларово, Община Раднево, издадено на пом.-фарм. Тодорка Минева Тодорова, с ръководител пом. фарм. Тодорка Минева Тодорова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).   

Със заповед № ЗОА-0588/17.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4987-НА/16.01.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Дорково Община Ракитово, ул. „Волга“ 8 А, издадено на ЕТ „Мед-фарма-Елена Златева“, с ръководител помощник-фармацевт Елена Георгиева Златева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0578/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4798-НА/14.11.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Маджарово, община Маджарово, ул. „Миньорска“ № 5 издадено на ЕТ „Митко Митков“, с ръководител помощник-фармацевт Митко Василев Митков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0577/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 3595-НА/30.10.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Мадара, община Каспичан, издадено на ЕТ „Звезделина Димитрова-Ирис“, с ръководител помощник-фармацевт Звезделина Илчева Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0576/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 3497-НА/13.10.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Войника, област Ямбол, издадено на ЕТ „Хигея-192-Стефанка Цонева“, с ръководител помощник-фармацевт Стефанка Георгиева Цонева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.