ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0443/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 6443 - НА/08.01.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Мокрище, община Пазарджик, УПИ I-190, магазин, кв. 16, издадено на пом. - фарм. Емилия Василева Спасова, регистрирана като ЕТ, с ръководител пом. - фарм. Емилия Василева Спасова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0445/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 4071-1/14.04.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Кишинев“ № 10, издадено на ЕТ "МИХАИЛ МЪНКОВ - МАЙК", ЕИК 121503333, с ръководител магистър-фармацевт Даниела Тодорова Михайлова-Гатева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0446/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 1142/21.01.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, жк Люлин - 3, кв. 47, УПИ VIII, Търг. Компл. “Европа“, издадено на „ЕВРО ФАРМ“ ЕООД, ЕИК 175144649, с ръководител магистър-фармацевт Ели Георгиева Сивова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0447/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 4172/27.07.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. Перла 34, издадено на „КОНТИКО 03“ ЕООД, ЕИК 131019786, с ръководител магистър-фармацевт Петко Атанасов Петков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0450/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-987-1/10.09.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, р-н „Студентски“, ул. „Проф. Георги Брадистилов“ № 3, вх. Б, магазин 5, издадено на „ПРЕМИУМ ФАРМА“ ООД, ЕИК 201745006, с ръководител магистър-фармацевт Таня Христова Анастасова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0452/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 2281-1/21.08.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Николай Хайтов“ № 34, магазин 1, издадено на ЕТ "ФАРМАТЕОС – СТОЯН СЕРБЕЗОВ", ЕИК 200497611, с ръководител магистър-фармацевт Теодора Георгиева Виденова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0453/19.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 2173-2/20.07.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Любляна“ № 7, издадено на „БОРАТА - ТВ“ ООД, ЕИК 175145644, с ръководител магистър-фармацевт Йорданка Генева Тодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0461/24.06.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1509/26.05.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Свобода“ № 16, издадено на „Интер имоти“ ЕООД, и с ръководител магистър- фармацевт Елена Димитрова Шекерова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0463/24.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 2378-1/12.03.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Княз Борис I“ № 122 издадено на ЕТ „МАСИМО-94-МАЙЯ ШЕНЕВА“, с ЕИК: 831167603 и с ръководител магистър-фармацевт Стелиана Цветанова Червенякова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0465/24.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 1872/10.08.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл. 26 издадено на ЕТ „ЕКАТОН-РАЙНА АНГЕЛОВА“, с ЕИК: 121708413 и с ръководител магистър-фармацевт Златка Георгиева Здравкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.