ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0182/28.02.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-194-2/07.08.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Свети Влас-Юг, Община Несебър , ул. „Морска“, Г-Пансионат, УПИ III-6028,6029, кв.11,издадено на „МАРИО ФАРМА“ ООД, ЕИК 201957450 и с ръководител магистър-фармацевт Ваня Николова Главашка, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0181/28.02.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-165/14.06.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-изток,УПИ I, кв. 30, издадено на „МЕДИМАКС“ ООД, ЕИК 102693472 и с ръководител магистър-фармацевт Пенка Деянова Желева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0180/28.02.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1060/13.07.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Несебър, м. Кокалу, УПИ 51500.86.13.1.19, издадено на „МЕДИМАКС“ ООД, ЕИК 102693472 и с ръководител магистър-фармацевт Костадин Борисов Пенков, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0179/28.02.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-803-3/07.08.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Свети Влас, местност „Юрта“, с идентификатор 11538.13.50, издадено на „М и С ФАРМЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК  203025060 и с ръководител магистър-фармацевт Иван Стойков Йорданов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0178/28.02.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-788/01.08.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Равда, община Несебър, УПИ-XXVIII-520, издадено на „М и С ФАРМЕКСПЕРТ“ ООД, ЕИК 203025060 и с ръководител магистър-фармацевт Веселина Трифонова Чолакова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0177/28.02.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-443/01.07.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Свети Влас-Юг, УПИ IX-7026, комплекс „Лазур 2“, община Несебър, издадено на „М и С ФАРМКОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 202473655 и с ръководител магистър-фармацевт Веселин Иванов Джелепов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0150/25.02.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1101-3/15.06.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Слънчев бряг-запад, Община Несебър, УПИ IV-общ, кв. 5001, издадено на „М И С ФАРМА ГРУП“ ООД, ЕИК 203504679 и с ръководител магистър-фармацевт Кичка Иванова Желязкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0115/12.02.2019 г. e прекратено Разрешение № 2028/24.09.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Столетов“, бл. 5А, издадено на ЕТ „Мариета Римпапова“, ЕИК 831912666 и с ръководител маг.-фарм. Мариета Христофорова Римпапова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0826/19.12.2018 г. e прекратено Разрешение № 4038-2/09.08.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Сестримо, община Белово, ул. “Първа“ № 56, издадено на ЕТ «ЖАНЕТА ПЕЙЧЕВА», ЕИК 822118055 и с ръководител магистър-фармацевт Жанета Петрова Пейчева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0823/19.12.2018 г. e отнето Разрешение № 2188-НА/19.04.1999 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Девин, ул. „Освобождение“ № 58 издадено на „Фармадев“ ЕООД с ръководител магистър-фармацевт Роска Стоилова Марудинска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

SSL Certificates