ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0428/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № 3347-2/25.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Черковна“ № 38, издадено на „КАЛИФАРМ“ ЕООД, с ЕИК 131451625 и с ръководител магистър-фармацевт Ивана Матич, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0427/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № 5285-НА/28.06.2002 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин - 1“, бл. 031, вх. Б, издадено на маг.-фарм. Христина Чанкова Войчева, регистриран като ЕТ „Христина Войчева“ и с ръководител магистър-фармацевт Христина Чанкова Войчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0426/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № 2339/02.12.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 031, вх. Б, аптека 3, издадено на „ТАЛИЯ 2002“ ЕООД, с ЕИК 130849416 и с ръководител магистър-фармацевт Мария Христова Янкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0423/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № 737/13.06.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба - 1“, бл. 96, вх. А, издадено на маг.-фарм. Недялка Здравкова Чорлова, регистриран като ЕТ „Недялка Чорлова“, с ЕИК 130121489 и с ръководител магистър-фармацевт Недялка Здравкова Чорлова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0410/15.06.2020 г. e отнето Разрешение № 1858/10.08.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Оборище“ 9-Б, издадено на ЕТ „Фимед – Янка Мутафова“, с ЕИК 121685747 и с ръководител магистър-фармацевт Янка Рачева Мутафова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0407/15.06.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1538/04.07.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 148, партер, издадено на „БУРГ ФАРМА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Стоянка Димитрова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0394/10.06.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1675/14.05.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 33, издадено на „АМС - СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ СЕРВИЗ“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Христина Димитрова Костадинова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0393/10.06.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1136/29.10.2015 г. за откриване на аптека на лечебно заведение за болнична помощ, издадено на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СОФИЯ ГРАД“ ЕООД, открита на адрес: гр. София, ул. „Веслец“ № 55 и с ръководител маг.-фарм. Татяна Петрова Янкова, като същото се заличава от регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0384/05.06.2020 г. e отнето Разрешение № 1233/09.02.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ 60 А, с ръководител магистър-фармацевт Светла Иванова Бояджиева, издадено на ЕТ „ВЕЗНИ-СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА“, ЕИК: 040013703, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. „Оборище“, 62, ет. 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА-0375/01.06.2020 г. e отнето Разрешение № 4637-НА/05.07.2001г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ №14, издадено на магистър-фармацевт Любомир Маринов Каменов регистриран, като „ФАРМА  - ЛЮБОМИР КАМЕНОВ” ЕТ c ЕИК 130241296, със седалище и адрес на управление гр. София район Подуяне, жк. Хаджи Димитър ул. „Макгахан“, бл. 71, вх. А, ап. 22 с ръководител магистър-фармацевт Любомир Маринов Каменов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.