ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0460/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване на аптека № 5812-НА/05.02.2003 г. за билки, включително и приготвяне на билкови смеси и чайове, открита на адрес: гр.. София, ул. „Виктор Юго“ 5 , издадено на  „ЛИДИЯ МАРИЧКОВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Лидия Михайлова Маричкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0459/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване  на аптека № 5290-НА/28.06.2002 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, бул. „Димитър Петков“ № бл.334, вх. Б, издадено на „ХИПОКРАТ-СВЕТЛА МАРИНОВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Светла Братухчева Маринова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0439/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № АП-1705/02.07.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Бенковски, област Пловдив, ул. „5-та“ № 25, издадено на  „ФАВОРИТ-ФАРМ“ ЕООД, с ЕИК 205086700 и с ръководител маг.-фарм. Живка  Иванова Дешкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0438/22.06.2020 г. e отнето Разрешение за откриване на аптека на помощник-фармацевт № 4581-НА/26.06.2001 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: с. Царацово, община Марица ул.“Девети май“ № 6, издадено на пом.-фарм. Лазарина Петрова Пльоплева, регистрирана като ЕТ „Ники 93-Лазарина Пльоплева“, с ръководител пом.-фарм. Лазарина Петрова Пльоплева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0446/25.06.2020 г. e отнето Разрешение № 1953/31.08.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 616, вх. Г, издадено на ЕТ „Аптека 616 – Иван Стоянов“, с ЕИК 040462908 и с ръководител магистър-фармацевт Иван Цвятков Стоянов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0443/23.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 3381/04.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Студентска“ № 56, издадено на „КАПКА ИВАНОВА 94“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Еленка Георгиева Хорозова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0434/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № 1236/09.02.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 125, издадено на ЕТ „Нели Иванова - 98“, с ЕИК 121575012 и с ръководител магистър-фармацевт Нели Колева Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0433/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № 2538/11.01.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 95, издадено на ЕТ „Ана – Ана Аршинкова“, с ЕИК 121884027 и с ръководител магистър-фармацевт Ана Костова Аршинкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0430/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № 5380-НА/01.08.2002 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Черковна“, издадено на маг.-фарм. Минитина Господинова Господинова, регистриран като ЕТ „Мелиса – Минитина Господинова“, с ЕИК 130074694 и с ръководител магистър-фармацевт Минитина Господинова Господинова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0429/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № 7919-НА/05.12.2006 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 1, вх. А, издадено на маг.-фарм. Александър Николаев Николов, регистриран като ЕТ „Вария – Александър Николов“, с ЕИК 121869423 и с ръководител магистър-фармацевт Александър Николаев Николов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.