ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0216/11.03.2019 г. е прекратено Разрешение № 2141-1/25.01.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ 10, издадено на „Ричи 09” ЕООД, с ръководител маг.- фарм. Людмила Тончева Георгиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0200/07.03.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1461/07.04.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл. 141, издадено на „ВЕНЕЦИЯ-777“ ЕООД, ЕИК 160064535, с ръководител магистър-фармацевт Гинка Нейкова Каракошева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0183/28.02.2019 г. е прекратено Прекратявам Разрешение № 1044/20.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. Люлин 6, бл. 601, вх. Б, издадено на ЕТ „ФЛОРЕС-МАРИЯ БАКАЛОВА ВЕЛИЧКОВА“, ЕИК 121344272 и с ръководител магистър-фармацевт Мария Крумова Бакалова-Величкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0175/27.02.2019 г. е прекратено Разрешение № 5378-НА/01.08.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. “Дедеагач“, бл. 60 А, зад вх. Е издадено на ЕТ „ЦВЕТЕ – БОРЯНА ПОПОВА“, ЕИК 130468785 и с ръководител магистър-фармацевт Боряна Цветанова Попова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0173/27.02.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-344-2/10.10.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 79 , издадено на „ТЕДИ 2002“ ЕООД, с ЕИК: 115662480  и с ръководител магистър-фармацевт Людмила Леонидовна Ихтиманлийска, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0167/26.02.2019 г. е прекратено Разрешение № 1412/24.03.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 129 В, издадено на „Протеа – 2000“ ЕООД, с ЕИК: 115580923 и с ръководител маг.-фарм. Екатерина Христова Нанова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0164/26.02.2019 г. е прекратено Разрешение 1171-1/09.06.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж. к. „Тракия“, ДКЦ-5, издадено на “ТЕДИ 2002” ЕООД, ЕИК 115662480, и с ръководител маг.-фарм. Марияна Димитрова Богданова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0163/26.02.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-337-1/10.10.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 5, ДКЦ- VI , издадено на „ТЕДИ 2002“ ЕООД, с ЕИК: 115662480  и с ръководител магистър-фармацевт Стилияна Николаева Ангелова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0162/26.02.2019 г. е прекратено Разрешение № 631-1/30.09.2011г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Младост- 2“, бл. 260, магазин № 9 издадено на ЕТ „Жимар – Живка Джелепова“ с ръководител маг.-фарм. Живка Пенева Джелепова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0151/25.02.2019 г. е прекратено Разрешение № 254-1/18.03.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, жк. „Младост 1А“, бл. 552, вх. 1, издадено на „РОСИФАРМ“ ЕООД, ЕИК 175170074 и с ръководител маг.-фарм. Малина Янкова Виячки, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates