ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0297/16.04.2019 г. e отнето Разрешение № 2595/26.01.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Бели брези“, бл. 28, ап. 1, издадено на  „ТЕМТЕК“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Надежда Стоянова Цветанова,  като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0292/12.04.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1152-1/19.04.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 25, „Централни хали“ - София, издадено на „КОНВАЛЕС М“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Даниела Тодорова Михайлова - Гатева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0287/10.04.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-377-2/14.05.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „България“ № 98, магазин № 3, издадено на „ПОДИУМ БУТИК“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Фадуа Маамун Ал - Саади, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0286/10.04.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-993/04.05.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 64, издадено на ЕТ „МИЛЕНА ЕМИЛОВА“ с ръководител маг. - фарм. Сузана Борисова Димитрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0279/08.04.2019 г. е прекратено Разрешение № 5353-НА/30.07.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Крумовград, ул. „Трети март“ № 2, издадено на ЕТ „КАТЯ ГАРАБЕТОВА - 47“, с ръководител маг. - фарм. Катя Георгиева Гарабетова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0278/08.04.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-855-1/18.02.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж. к. „Гео Милев“, ул. „Гео Милев“ 47, издадено на „МУЛТИМЕД 2014“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Светла Величкова Гогова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0272/02.04.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-792-1/20.04.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул.“Янко Сакъзов“ № 86, издадено на „ГРИЙН САБ“ ЕООД ЕИК 203122367 и с ръководител маг.-фарм. Ясер Халум Салура, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0267/02.04.2019 г. е прекратено Разрешение № 5515-НА/11.10.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено на ЕТ „ДАНИЕЛА ТОМОВА”, находяща се на адрес: с. Строево, община Марица, ул. „Георги Бенковски“ № 30, с ръководител помощник-фармацевт Даниела Панчева Томова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в Изпълнителна агенция по лекарствата.

Със заповед № ЗОА-0257/25.03.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-1738/18.09.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Никола Габровски“ № 20 в XV – ТД ДКЦ, издадено на „Фармина” ЕООД с ръководител маг. - фарм. Любка Мирчева Гугова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0246/21.03.2019 г. е прекратено Разрешение № 5283-НА-1/29.03.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хасково, ул. „Преслав“ № 24, издадено на ЕТ „КАМЕН БАКАЛОВ“ с ръководител маг. - фарм. Мария Николова Гаванозова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates