ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Със заповед № ЗОА-0881/17.10.2019 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-S-181/11.11.2015 г., издадено на „ЕЙСФАРМА” ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Н. Й. Вапцаров“, № 23, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, община Искър, ул. „Неделчо Бончев“ № 18, индустриална зона, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

 

Със заповед № ЗОА-0428/17.06.2019 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-151-1/28.04.2015 г., издадено на „ИНТЕРФАРМ МЕДИКЪЛ ГРУП” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“ бул. „България“ № 73, вх. А, ет. 1, ап. 104 с адрес на помещенията за търговия на едро в с. Бистрица, област София, район Панчарево, местност „Рудище“, индустриална зона, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

         Със заповед № ЗОА-0428/17.06.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-160/22.05.2015г., издадено на „МАКСМЕДИКАЛ” ООД, с ЕИК 203406638, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район Лозенец, бул. „Христо Смирненски“ № 15 като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

 

Със заповед № ЗОА-0396/05.06.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-S-081/01.07.2013г., издадено на „ЕЛЕКТРОНКОМЕРС” ЕООД, с ЕИК 831635532, със седалище и адрес на управление: гр. София 1138, район Младост, ул. „Самоковско шосе“ № 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

 

Със заповед № ЗОА-0396/05.06.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-S-081/01.07.2013г., издадено на „ЕЛЕКТРОНКОМЕРС” ЕООД, с ЕИК 831635532, със седалище и адрес на управление: гр. София 1138, район Младост, ул. „Самоковско шосе“ № 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0554/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5943-НА/07.04.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Камено поле, Община Роман, обл. Враца, издадено на ЕТ „ДАНИФАРМ-ЙОРДАНКА КАДИЕВА“, с ръководител помощник-фармацевт Йорданка Стойчева Кадиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0553/13.07.2020 г. e прекратено  Разрешение № 208/22.11.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ 6, издадено на „РАЛИФАРМ ДУО“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Виолета Великова Тишкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0552/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5097-НА/14.03.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Езерче, община Калоян, ул. „Дъбрава“ 4, издадено на ЕТ "ГРЕТА РУСЕВА", с ръководител помощник-фармацевт Грета Александрова Русева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0551/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5799-НА/03.02.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Лесидрен, Община Угърчин, област Ловеч, издадено на ЕТ „Иванка Йотова“, с ръководител помощник-фармацевт Иванка Илиева Йотова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0550/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6468-НА/15.01.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Търговище, ул. „Митрополит Андрей“ 1, издадено на ЕТ „Надежда-Грета Смилкова“, с ръководител магистър-фармацевт Надежда-Грета Цанева Смилкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.