ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0569/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 3832-НА/10.01.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Девене, община Враца, издадено на ЕТ „Цветана Пеева“, с ръководител помощник-фармацевт Цветана Маринова Пеева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0568/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4904-НА/27.12.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Коларово, община Петрич, издадено на ЕТ „Мария Търнарова-Софима“, с ръководител помощник-фармацевт Мария Костадинова Търнарова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0567/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 564-НА/27.12.1996 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ябланица, ул. „Кирил и Методий“ № 1, издадено на Община Ябланица с ЕООД „Драгойца“, с ръководител магистър-фармацевт Людмила Асенова Теодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0566/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 525-НА/25.11.1996 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Симитли, ул. „Васил Левски“ № 2, издадено на Община Симитли с ЕООД „Общински аптеки“, с ръководител магистър-фармацевт Емилия Трайкова Люнгова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0565/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 3535-НА/26.10.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Самоводене, община В. Търново, ул. „ В. Левски“ № 39, издадено на ЕТ „Здравец-Бонка Минева“, с ръководител помощник-фармацевт Бонка Николова Минева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0564/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 536-НА/25.11.1996 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Златоград, ул. „Беловидово“ № 33, издадено на Община Златоград с ЕООД „Аптека Прима“, с ръководител магистър-фармацевт Надя Славчева Мангарудова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0563/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 269-НА/20.05.1996 г. за откриване на аптека на адрес: гр. София, ул. „Суходолска“ № 2, бл. 2, вх. Б, ап. 3, издадено на маг.-фарм. Снежанка Игнатова Велева, с ръководител маг. фарм. Снежанка Игнатова Велева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).       

Със заповед № ЗОА-0562/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 344-НА/21.06.1996 г. за откриване на аптека на адрес: гр. София, ж. к. „Дианабад“, ул. „Кирил Цонев“, бл. 36, вх. 1, издадено на маг.-фарм. Нако Николов Наков, с ръководител маг. фарм. Нако Николов Наков, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0561/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4685-НА/22.08.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Новосел, община Шумен, п-л I, кв. 7, издадено на ЕТ „Антония Янкова“, с ръководител помощник-фармацевт Антония Тодорова Янкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0558/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 7765-НА/19.07.2006 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Ореховица, община Долна Митрополия, ул. „Васил Левски 1, издадено на "МИТРОПОЛ - ГАЛЕНИКА" ЕООД, с ръководител помощник-фармацевт Веселина Веселинова Минева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.