ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0551/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5799-НА/03.02.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Лесидрен, Община Угърчин, област Ловеч, издадено на ЕТ „Иванка Йотова“, с ръководител помощник-фармацевт Иванка Илиева Йотова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0550/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6468-НА/15.01.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Търговище, ул. „Митрополит Андрей“ 1, издадено на ЕТ „Надежда-Грета Смилкова“, с ръководител магистър-фармацевт Надежда-Грета Цанева Смилкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0549/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 1026/11.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Перник, ж.к. „Тева“ бл. 44, ап. 1, издадено на ЕТ "ЛИЛЯНА ЦОНЕВА - ТЕОНИК", с ръководител магистър-фармацевт Лиляна Цонева Колева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0548/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6711-НА/16.06.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Бараково, община Кочериново, ул. „Жельо Демиревски“ 8, издадено на ЕТ „ТЕМЕНУЖКА КАЛАЙДЖИЙСКА“, с ръководител помощник-фармацевт Теменужка Николова Калайджийска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0547/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6237-НА/22.10.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ 47, издадено на ЕТ "ДОБРИНКА ЗЛАТАРЕВА", с ръководител магистър-фармацевт Добринка Димитрова Златарева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0546/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5003-НА/18.01.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Бузовград, Кметство Община Казанлък, ул. „Вела Пеева“ № 19, издадено на Община Казанлък с ЕАД „Балкан-К“, с ръководител помощник-фармацевт Мария Дечкова Дойнова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0519/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 5272-НА/28.06.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Попинци, община Панагюрище, Здравна служба издадено на ЕТ „Анифарм“, с ръководител помощник-фармацевт Анна Георгиева Чалъкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0518/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 3995-НА/08.02.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Горник, община Червен бряг, област Ловеч издадено на ЕТ „Пенка Цветанова“, с ръководител помощник-фармацевт Пенка Цветанова Василева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0517/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 5306-НА/28.06.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Злати трап, община Родопи, област Пловдив издадено на ЕТ „Аптека Злати трап“- Василка Кишишева, с ръководител помощник-фармацевт Василка Радкова Кишишева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0516/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 4092-НА/28.02.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Чомаковци, община Червен бряг, издадено на ЕТ „Кони – Къна Железарова“, с ръководител помощник-фармацевт Къна Кунчева Железарова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.