ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0444/20.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 287/28.12.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Равно поле, ул. „Иван Вазов“ № 29, Община Елин Пелин, издадено на ЕТ „ХЕКИМИН-НАЧКО ДОБРЕВ“ и с ръководител магистър-фармацевт Начко Стоев Добрев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0439/19.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 316/21.01.2008г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ардино, обл. Кърджали, ул. „Търговска“ № 14, издадено на ЕТ„ЦВЕТАН СОКОЛОВ“  и с ръководител маг.-фарм. Цветан Димитров Соколов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0421/12.07.2018 г. e прекратено Разрешение № 2293/25.11.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. “Пиротска“ № 135, издадено на  „Д-Р ВЕЛЕВ“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Снежана Христова Калчева-Сиракова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0357/18.06.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-413-1/20.06.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Слънчев бряг-запад, община Несебър, Бизнес сграда „Крим“, партер, магазин 2, издадено на „АДОНИС-ИА 08” ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Мария Николова Кирякова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0291/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-225-1/19.06.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, УПИ I – жилищни блокове и магазини, квадрант 69, ЦГЧ, издадено на „Меаца“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Христина Димитрова Костадинова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0289/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-767/16.07.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, ул. "Сан Стефано" № 1, издадено на „Меаца“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Румяна Томова Станкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0276/04.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-110/04.04.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Говедаре, община Пазарджик, УПИ IX-кметство, кв. 26, издадено на ЕТ „МУЛТИФАРМА-ЛЮДМИЛА МИНЕВА“  и с ръководител магистър-фармацевт Нина Георгиева Манолова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0581/10.09.2018 г. e отнето Разрешение № АП-768/16.07.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. „Слънчев бряг“- запад, кв. „Чайка“ № 8, издадено на  „СИМ – ИН ФАРМА“ ООД, с ЕИК 201416092 и с ръководител магистър-фармацевт Анна Георгиева Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0628/25.09.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-523-М-1/01.11.2017г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, жк. „Славейков“, ул. „Янко Комитов № 8, Хипермаркет „Кауфланд“, издадено на „Преслава Бечева” ЕООД, ЕИК 175346615 и с ръководител маг.-фарм. Велина Жекова Кралева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0609/18.09.2018 г. e прекратено Разрешение № 2689-2/09.07.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“ № 1, партер, издадено на „ДиД Фарма“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Дора Йорданова Христова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

SSL Certificates