ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Новорегистрирани лекарствени продукти

В тази категория се публикуват всички новорегистрирани лекарствени продукти, получили разрешение за употреба.

  1. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.04.2014г. - 30.04.2014г.
  2. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.03.2014г. - 31.03.2014г.
  3. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.02.2014г. - 28.02.2014г.
  4. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.01.2014г. - 31.01.2014г.
  5. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.12.2013 г. - 31.12.2013 г.
  6. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.11.2013 г. - 30.11.2013 г.
  7. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.10.2013 г. - 31.10.2013 г.
  8. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.09.2013 г. - 30.09.2013 г.
  9. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.08.2013г. - 31.08.2013г.
  10. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.07.2013г. - 31.07.2013г.