ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Лекарства без рецепта


Лекарствени продукти без лекарско предписание в Р България


Настоящият списък не включва лекарствени продукти с изтекло разрешение за употреба, въпреки че те могат да бъдат продавани до изчерпване на наличните количества в страната, но не повече от една година от датата на изтичане на разрешението за употреба (съгласно чл. 55, ал. (6) от ЗЛПХМ).

В случай на положително становище при процедура по подновяване на разрешението за употреба, те ще бъдат добавени към списъка.

Лекарствени продукти без лекарско предписание в Р. България

При установяване на неточности и пропуски можете да се обадите на тел.: 02 8903411

Последна актуализация на списъка: 26.06.2024 г.

Настоящият списък е изготвен съгласно базата данни на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Издава отдел „Лекарствена информация“