ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Кръвни продукти

График за провеждане на инспекции в лечебните заведения, изпълняващи дейности по ЗККК за 2019 г.

График за провеждане на инспекции в лечебните заведения, изпълняващи дейности по ЗККК за 2018 г.

Профилактични мерки в лечебните заведения, извършващи дейности по чл. 15 от ЗККК, във връзка с безопасността на кръвта и кръвните съставки за периода юни-ноември 2016 г.

Актуализиране на информацията относно мерки за предотвратяване разпространението на вирус Zika чрез кръвопреливане

Мерки за предотвратяване разпространението на вирус Zika чрез кръвопреливане

Рискът от предаване на вируса Ебола чрез дарената кръв и други субстанции от човешки произход в ЕС. Първи насоки, свързани със заболяването, от страна на Европейската комисия.


Форма за съобщаване на следкръвопреливна реакция - Приложение №18 от Наредба №29 от 2004 година.

SSL Certificates