ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Специализирана комисия за лекарствени продукти с приложение в педиатрията

Със Заповед № А-14-0604 от 23.06.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен съставът на Специализирана комисия за лекарствени продукти с приложение в педиатрията в състав:

Председател: д-р Маргарита Гизова - МБАЛ "Света Анна" АД

Зам. председател: д-р Евелина Пенчева Шумкова - главен експерт в дирекция "Контрол на лекарствената употреба", ИАЛ

Членове:

1. доц. д-р Радка Тинчева - "СБАЛ по детски болести" ЕАД

2. д-р Елисавета Левунлиева - Национална кардиологична болница

3. доц. д-р Мариана Маринова - "СБАЛ по детски болести" ЕАД

4. проф. д-р Боряна Слънчева - "СБАЛ АГ-Майчин дом" ЕАД

7. д-р Радка Христова - "СБАЛ по детски болести" ЕАД

8. д-р Радосвета Филипова - ДООЗ, МЗ

9. доц. Николай Ламбов - Фармацевтичен факултет, МУ

10. доц. д-р Иванка Ганева - "СБАЛ по детски болести" ЕАД

Секретар:

Емилия Димитрова Димитрова, старши експерт в отдел "Оценка на предклинична и клинична документация", Дирекция "Разрешаване за употреба на лекарствени продукти", ИАЛ

Настоящата заповед отменя Заповед №А-12-0444/04.05.2012 г.