ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0629/31.07.2020 г. e прекратено № 4971-НА/16.01.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 63 А, издадено на маг.-фармацевт Димитрия Танчева Данчева, регистрирана като ЕТ “ДИМИТРИЯ ДАНЧЕВА” и с ръководител магистър-фармацевт Димитрия Танчева Данчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0628/31.07.2020 г. e отнето Разрешение № 597/10.04.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Габрово, ул. „Чумерна“ № 26, издадено на маг.-фарм. Велика Георгиева Братоева, регистрирана като ЕТ “АВИС-ФАРМА-ВЕЛИКА БРАТОЕВА” и с ръководител магистър-фармацевт Велика Георгиева Братоева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0627/31.07.2020 г. e отнето Разрешение № 3523/20.09.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“ № 33, издадено на “ЕС ПИ ФАРМ” ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Митка Радкова Начева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0626/31.07.2020 г. e отнето Разрешение № 481/28.02.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Севлиево, ул. „Стара планина“ № 55, издадено на маг.-фарм. Маргарита Петрова Ковачева, регистрирана като ЕТ “МАРГАРИТА КОВАЧЕВА” и с ръководител магистър-фармацевт Маргарита Петрова Ковачева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0625/31.07.2020 г. e отнето Разрешение за откриване на аптека на помощник-фармацевт № 4272-НА/17.04.2001 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: с. Градница, община Севлиево, издадено на пом.-фармацевт Дана Димитрова Узунова, регистрирана като ЕТ “ДАНИ-ДАНА УЗУНОВА” и с ръководител помощник-фармацевт Дана Димитрова Узунова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0623/31.07.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1868/23.04.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Слънчев бряг-запад, търговски обект ПИ 51500.506.291/до магазин „ММ Комерс“/, издадено на „МАРИО ФАРМА ГРУП“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Мария Кръстева Икономова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0621/30.07.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 4711-НА/27.08.2001 г. за лекарствени продукти включително и екстемпорални лекарствени форми, открита на адрес: гр. Димитровград, бул. „ Христо Ботев“ 29 - А, издадено на ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД с ЕООД „ДИМ - ФАРМА“, с ръководител на аптеката маг. – фарм. ВЕСЕЛКА СТАНКОВА ПЕНЕВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0620/30.07.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 3413-НА/02.10.2000 г. за лекарствени продукти на адрес: с. Бойница, област Видинска, издадено на ОБЩИНА БОЙНИЦА с ЕООД „ЗДРАВЕЦ“, с ръководител на аптеката пом. фарм. Димитрина Пешева Владимирова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0619/30.07.2020 г. e прекратено Разрешение №1105-НА/16.10.1997 г. за откриване на аптека, на адрес: гр. Криводол, ул. „Ленин“ № 28, издадено на ОБЩИНА КРИВОДОЛ с ЕООД „ОБЩИНСКА АПТЕКА - КРИВОДОЛ“, с ръководител на аптеката ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0618/30.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 790-НА/26.03.1997 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Алфатар, ул. „Дочо Михайлов“ № , издадено на ОБЩИНА АЛФАТАР с ЕООД „ЗДРАВЕ“, с ръководител на аптеката ИВАНКА ПЕТКОВА РАЧКОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.