ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0303/24.07.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с медицински изделия BG/WDA/MD-0060/20.08.2018 г., издадено на „АГИЛИС ФАРМА” ООД, с ЕИК 201037683 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Густав Вайганд“ № 19 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 145, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0302/24.07.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0070/02.01.2019г., издадено на „АГИЛИС ФАРМА” ООД, с ЕИК 201037683 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Густав Вайганд“ № 19 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 145, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0391/10.06.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-229/10.07.2017г., издадено на „Експрофит” ЕООД, със седалище и адрес на управление:             гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Елемаг“ № 45 (с предходно седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ 1А,  към датата на издаване на разрешението) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1632, ж.к. „Овча купел 2“, бл. 30А, маг. № 5, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0369/29.05.2020 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-116-1/08.04.2014 г., издадено на „ФАРМКОМЕРС 2012” ЕООД, с ЕИК 202121682, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Георги Мамарчев“ № 6 (с предходно седалище и адрес на управление: гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител“ № 103, към датата на издаване на разрешението) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. Плевен 5800, ул. „Карлово“ № 23, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

 

Със заповед № ЗОА-0992/21.11.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0064/17.12.2018г., издадено на „Премиумфарм” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Елемаг“ № 11 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1373, ж.к. „Западен парк“, самостоятелна сграда до бл. 110, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

 

Със заповед № ЗОА-0992/21.11.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-S-208-2/19.09.2017 г., издадено на „ДЕКА ФАРМАСУТИКАЛС” ЕООД, с ЕИК: 202021034, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Рачо Димчев“ № 1, вх. А и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. Петрич 2850, община Петрич, ул. „Свобода“ № 1 А, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

 

Със заповед № ЗОА-0881/17.10.2019 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-S-181/11.11.2015 г., издадено на „ЕЙСФАРМА” ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Н. Й. Вапцаров“, № 23, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, община Искър, ул. „Неделчо Бончев“ № 18, индустриална зона, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

 

Със заповед № ЗОА-0428/17.06.2019 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-151-1/28.04.2015 г., издадено на „ИНТЕРФАРМ МЕДИКЪЛ ГРУП” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“ бул. „България“ № 73, вх. А, ет. 1, ап. 104 с адрес на помещенията за търговия на едро в с. Бистрица, област София, район Панчарево, местност „Рудище“, индустриална зона, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

         Със заповед № ЗОА-0428/17.06.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-160/22.05.2015г., издадено на „МАКСМЕДИКАЛ” ООД, с ЕИК 203406638, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район Лозенец, бул. „Христо Смирненски“ № 15 като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

 

Със заповед № ЗОА-0396/05.06.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-S-081/01.07.2013г., издадено на „ЕЛЕКТРОНКОМЕРС” ЕООД, с ЕИК 831635532, със седалище и адрес на управление: гр. София 1138, район Младост, ул. „Самоковско шосе“ № 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.