ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0466/24.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 3015-3/22.12.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 81 издадено на „МЕГАФАРМА“ АД, с ЕИК:175430497 и с ръководител магистър-фармацевт Кръстинка Илиева Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0467/24.06.2019 г. е прекратено Разрешение № 4218/15.08.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: : гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 81  издадено на „МЕДИ ТРЕЙД-2 К“ ООД, с ЕИК: 121407922 и с ръководител магистър-фармацевт Калинка Стамова Костова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0468/24.06.2019 г е прекратено Разрешение № 1290/04.03.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Андрей Сахаров“ № 1, в сградата на 27 ДКЦ издадено на „РУГАРО“ ЕООД, с ЕИК:175295925 и с ръководител магистър-фармацевт Малина Цветкова Цонева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0469/24.06.2019 г е прекратено Разрешение № 3533/29.09.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Димитър Петков“ № 64, вх. А, издадено на „Т И Д ФАРМ“ ООД, с ЕИК:131466627 и с ръководител магистър-фармацевт Таня Иванова Филчева като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0474/26.06.2019 г. e прекратено Разрешение № 469/28.02.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Кладница, ул. „Юрий Гагарин“ № 2, издадено на пом. - фарм. Нина Михайлова Димитрова, регистрирана като ЕТ, с ръководител пом. - фарм. Нина Михайлова Димитрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0480/28.06.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1716/06.08.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Слънчев бряг, УПИ-VI, кв. 1, Ваканционна жилищна сграда „Виктория резиденс“, издадено на “М и С МЕДИМАКС“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Ирина Ивановна Цветанова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0482/28.06.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1276-1/09.03.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, хотел „Ерма“, издадено на „АСТРАФАРМА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Олеся Вороняк, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0484/28.06.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-958-3/29.12.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Джеймс Баучер“ № 83, магазин № 7, издадено на „Неоспейс“ ЕООД, с ЕИК: 131314719 и с ръководител маг.-фарм. Христина Денчева Маркова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0486/01.07.2019 г. e прекратено Разрешение № 90-НА/25.10.1995 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 237, издадено на маг.-фарм. Иванка Генова Дончева, с ръководител маг.-фарм. Иванка Генова Дончева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно §66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0488/01.07.2019 г. e прекратено Разрешение № 5845 - НА/13.03.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Ветрино, област Варна, ул. „Георги Сава Раковски“ № 27, издадено на ЕТ „ЦИФАРМ – ЦВЕТАНКА НЕСТОРОВА“, с ръководител маг.-фарм. Цветанка Кирилова Несторова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.