ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0717/07.11.2018 г. e прекратено Разрешение № 4357-НА / 09.05.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Плевен, ул. „Данаил Попов“ № 18, издадено на ЕТ „МИКАГЕ - Велислава Йорданова“, и с ръководител магистър-фармацевт Велислава Савова Йорданова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0748/20.11.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-133-1/10.07.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Павликени, бул. “Руски“ № 23, издадено на «ЛИТОС» ЕООД, ЕИК 104671229 и с ръководител магистър-фармацевт Любка Стефанова Кърчева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0818/17.12.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-896-1/11.04.2018г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Асеновград, кв. „Долни воден“ УПИ V-401, издадено на КА-ФАРМ 2011“ ЕООД, ЕИК 201639145 и с ръководител маг.-фарм. Билгин Фидаил Рамадан, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0811/17.12.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-786-2/10.04.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Куклен, ул. „Славянска“ № 7 , издадено на „КА-ФАРМ 2011“ ЕООД, с ЕИК: 201639145  и с ръководител магистър-фармацевт Найден Атанасов Моллов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0812/17.12.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1616/15.01.2018 г. г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, ул. „Найден Геров“ № 3 , издадено на „ХЕЛТИС“ ЕООД, с ЕИК: 204868448  и с ръководител магистър-фармацевт Ибрахим Ал Касти, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0820/17.12.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1394/08.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к.к. Боровец, община Самоков, хотелски комплекс „Рила“, издадено на „ПИРИНФАРМА 2000“ ЕООД, с ЕИК: 204252470  и с ръководител магистър-фармацевт Златка Иванова Тянкова-Мешулам, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0056/17.12.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-175-2/19.06.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", Хипермаркет „Кауфланд“, издадено на „КАЛИНА ФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Евгения Костадинова Ковачева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0005/02.01.2019 г. e прекратено Разрешение № 2361/03.12.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 26, вх. Б, издадено на ЕТ „КАСТОР-90-МАРИЯ КУЗЕВА“, ЕИК 831442636 и с ръководител магистър-фармацевт Мария Милкова Кузева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0002/02.01.2019 г. e отнето Разрешение № АП-1181 / 07.01.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Карев“ № 49, издадено на „Европа Континентал БГ“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Нина Здравкова Стаматова-Дончева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА-0001/02.01.2019 г. e отнето Разрешение № 4258/26.08.2011г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ № 53, МЦ „Авицена“ ЕООД гр. Кърджали, издадено на „Тракия фарм“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Венка Панайотова Топалова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

SSL Certificates