ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “Конкраз Груп” ООД

Със заповед № ЗОА-0953/08.12.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1429-М/20.12.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Симитли, ул. „Георги Димитров“ № 44, вх. А, издадено на “Конкраз Груп” ООД, с ЕИК: 204289159 и с ръководител маг.-фарм. Лилиана Бисерова Богданова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg