ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ТЕМЕНУЖКА КАЛАЙДЖИЙСКА“

Със заповед № ЗОА-0548/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6711-НА/16.06.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Бараково, община Кочериново, ул. „Жельо Демиревски“ 8, издадено на ЕТ „ТЕМЕНУЖКА КАЛАЙДЖИЙСКА“, с ръководител помощник-фармацевт Теменужка Николова Калайджийска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg