ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Отнемам Разрешение №АП-1519 /15.06.2017г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр.Созопол, ул. ,,Републиканска“,сграда № 7,обект 11, издадено на ,,АХА ФАРМА’'ООД,с ЕИК: 204414374  с ръководител магистър-фармацевт  Аксиня Гоцева Лардева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0662/02.09.2021 г. отнемам Разрешение № АП-1898/07.06.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Созопол, ул. „Виа Понтика“ № 37, издадено на „ХЕЛТ ФАРМАСИ“ ЕООД, с ЕИК 205617737 и с ръководител магистър-фармацевт Евгения Димитрова Попова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0650/30.08.2021 г. отнемам Разрешение № АП-1289-1/21.09.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Обзор, ул. „Славянска“ № 40, издадено на ИСИФАРМ ЕООД, с ЕИК 203745510 и с ръководител магистър-фармацевт Михаела Цветанова Рачева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0641/30.08.2021 г. отнемам Разрешение № АП-1188/07.01.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на „ХЕДЕРА ФАРМА“ ЕООД, находяща се на адрес: гр. Долни чифлик, ул. „Плевен“ № 2, с ръководител магистър-фармацевт Елена Костадинова Джурова, като същото се заличава от регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в Изпълнителна агенция по лекарствата.

Със заповед № ЗОА–0633/25.08.2021 г. прекратявам Разрешение № 2830/13.04.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Черноочене, община Черноочене, ул. „Централна“, издадено на ЕТ „СЕЛМА - МЕХМЕД МЕХМЕД“, с ръководител маг.-фарм. Венета Ангелова Каменова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0629/23.08.2021 г. прекратявам Разрешение № АП-1630/08.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Асеновград, ул. „Росица“ № 42, издадено на „ВЕРОНА ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Стоянка Георгиева Караджова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0610/06.08.2021 г. прекратявам Разрешение № АП-1691/28.05.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Теофил Ганев“ № 1, издадено на „ТЕА 2 - ТОШКА ПЕТРОВА“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Тошка Петрова Дънкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0603/03.08.2021 г. oтнемам Разрешение № 2542/11.01.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Деян Белишки“ бл. 30, с ръководител магистър-фармацевт Стоян Тодоров Янчев, издадено на ЕТ „100ЯН - СТОЯН ЯНЧЕВ“, ЕИК: 121661600 със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район Подуяне, кв. „Сухата Река“ бл. 28,  вх. Б, ет. 2, ап. 61, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване относно прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). 

Със заповед № ЗОА–0602/03.08.2021 г. oтнемам Разрешение № 2216/05.11.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Мидия“ № 10, с ръководител магистър-фармацевт Елка Василева Младенова, издадено на ЕТ „Виталис - Елка Младенова“, ЕИК: 831420704, със седалище и адрес на управление гр. София 1408, район Триадица, ж.к. „Стрелбище“, бл. 95, вх. А, ап. 95, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0601/03.08.2021 г. oтнемам Разрешение № 3946/03.05.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Сребърна“ № 15, с ръководител магистър-фармацевт Лъчезар Тодоров Тодоров, издадено на „Билфарм 2008“ ЕООД, ЕИК: 200433021, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район Слатина, ул. „Велчо Атанасов“ № 27, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Страница 1 от 73