ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0345/18.05.2021 г.  прекратявам Разрешение № АП-1809-1/23.04.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий“ № 28, издадено на „ХАРАФАРМ“ ООД, с ЕИК: 205312785 и с ръководител маг.-фарм. Хариклия Димитриос Кусина, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека  

Със заповед № ЗОА–0363/19.05.2021 г.  отнемам Разрешение № АП-303-1/28.10.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Радомир, ул. „Батенберг“ № 13, аптека 2, издадено на «ФАРМА ЛЕК 5» ООД, с ЕИК: 201871873 с ръководител магистър - фармацевт Румяна Кирилова Манолова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0397/02.06.2021 г.  отнемам Разрешение № АП-1763/09.11.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, ул. „Иван Вазов“ № 18, издадено на «ХАМАЙДЕ ФАРМА» ЕООД, с ЕИК: 205142137 и с ръководител магистър - фармацевт Енис Йълмаз Ахмед, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0400/02.06.2021 г. отнемам Разрешение № АП - 1433/10.02.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Родопски извор“, бл. 234, вх. В, издадено на „ДИМАН 17“ ЕООД, с ЕИК 203679462 и с ръководител магистър-фармацевт Антония Димитрова Сербезова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0401/02.06.2021 г. отнемам Разрешение № 4944 - НА/14.01.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Борово“ № 43 , издадено на ЕТ „ИРИНА НЕЙЧЕВА“, с ЕИК 130186526 и с ръководител магистър-фармацевт Ирина Котова Нейчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0403/02.06.2021 г. отнемам Разрешение № 2555/14.01.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Невестина скала“ № 5 , издадено на ЕТ „МАРИОЛА НИКОЛОВА - СТАНИ“, с ЕИК 113022649 и с ръководител магистър-фармацевт Мариола Станиславова Николова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0412/04.06.2021 г. отнемам Разрешение № АП -210 - 1/21.01.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Куртово Конаре, ул. ,,Първа“ № 1, издадено на  „КАТЕРИНА М“ ООД, с ЕИК 160097602 и с ръководител магистър-фармацевт Атанас Вълчев Хаджиев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0416/04.06.2021 г. отнемам Разрешение № 3345 - 1/02.03.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Белащица, община Родопи, УПИ № XVI – комб. Адм. сграда, кв.. 6, издадено на ЕТ „ИВАНКА СПИРОВА“, с ЕИК 115705921 и с ръководител магистър-фармацевт Елена Димитрова Кривошиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0437/14.06.2021 г. отнемам Разрешение № АП-1801/28.01.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 133, издадено на «ЗИТА-ФАРМ» ЕООД, с ЕИК: 205001752 и с ръководител магистър - фармацевт Яна Георгиева Недева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0437/14.06.2021 г. отнемам Разрешение № АП-1801/28.01.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 133, издадено на «ЗИТА-ФАРМ» ЕООД, с ЕИК: 205001752 и с ръководител магистър - фармацевт Яна Георгиева Недева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Страница 1 от 67