ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0434/04.07.2022 г. отнемам Разрешение № 4248/22.08.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Свети Архангел“ № 19 А, издадено на „АПТЕКА ЕСКУЛАП 2009“ ООД с ЕИК 200896560 и с ръководител магистър - фармацевт Цветана Тодорова Джувинова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0428/01.07.2022 г. отнемам Разрешение № 2475 /18.12.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. ,,Димчо Дебелянов“  3, Хипермаркет Кауфланд, издадено на ,,ФАРМАХИТ ХИТ МЛАДОСТ’' ЕООД, с ЕИК: 160131069  с ръководител магистър-фармацевт  Надислава Маринова Мирчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0401/21.06.2022 г. прекратявам Разрешение № 7083-НА/21.01.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Първомай, община Петрич, ул. „Младост“ № 21, издадено на помощник-фармацевт Иванка Костадинова Балева, регистрирана като ЕТ „ИВАНКА БАЛЕВА“, с ЕИК: 101661525, със седалище и адрес на управление: с. Първомай, община Петрич, ул. „Младост“ № 21, п. к. 2890 и с ръководител помощник-фармацевт Иванка Костадинова Балева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0380/14.06.2022 г. отнемам Разрешение № 7028-НА/21.12.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Момчиловци, общ. Смолян, ул. „Момина вода“ 4, издадено на пом.- фарм. Стефка Николова Забилева, регистрирана като ЕТ „Стефка Николова-Дар“, ЕИК: 120527438 и с ръководител помощник- фармацевт Стефка Николова Забилева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0373/14.06.2022 г. прекратявам Разрешение № 532-1/15.06.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Търговище, ул. „Васил Левски“ № 25, издадено на „ОБРАЗЦОВА АПТЕКА ТЪРГОВИЩЕ“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Илко Георгиев Тодоров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0371/14.06.2022 г. отнемам Разрешение № 999/26.11.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Слащен, община Сатовча, ул. „Хан Крум“ № 2, издадено на ЕТ „АЛБЕНА ПАРПЕЛОВА-62“, с ЕИК: 101030773, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Сатовча, с. Слащен, п. к. 2937 и с ръководител помощник-фармацевт Албена Илиянова Парпелова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0364/13.06.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2042/08.05.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Св. Св. Константин и Елена, Търговски комплекс „Приморски“, издадено на „МАНОЛОВА 2“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Соня Георгиева Москова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0363/13.06.2022 г. прекратявам Разрешение № 3906-НА-1/05.01.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Бургаско шосе“ № 37, издадено на ЕТ „Венета Вълканова“, с ЕИК: 119616982 и с ръководител маг.-фарм. Мария Димитрова Вълканова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0351/07.06.2022 г. прекратявам Разрешение № 5583-НА/30.10.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора, издадено на маг.-фарм. Стойка Стоянова Генова, регистрирана като ЕТ „СТОЙКА ГЕНОВА“, с ръководител маг.-фарм. Стойка Стоянова Генова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0349/07.06.2022 г. отнемам Разрешение № АП-1969/28.10.2019 г. за откриване на аптека на лечебно заведение за болнична помощ на адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Булаир“ № 49, издадено на „Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна“ ЕООД - гр. Сливен, с ЕИК 119610965 и с ръководител магистър-фармацевт Цветка Русева Пенкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради преустановяване на дейността на лечебното заведение.

Страница 1 от 82