ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0752/21.12.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-1777-1/14.03.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, ул. „Найден Геров“ № 3, издадено на „БОРОФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Донка Иванова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0747/14.12.2022 г.  отнемам Разрешение № АП-1571/20.09.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, в аптека открита на адрес: гр. Варна, УПИ XI-427, кв.18, СО „Пчелина“, ул. „Поп Димитър“№ 18, издадено на  „ОЛИМП-86“ ЕООД, с ЕИК 204448914 и с ръководител магистър - фармацевт Тодор Пенев Табаков, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0737/09.12.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2115-2/19.05.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 4, издадено на „ЕМ ЕНД ДИ ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Маргарита Кирилова Стоичкова-Тодорова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0718/28.11.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2281/19.11.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 34, издадено на „ФАРМАЦИЯ ПЛЮС“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Албена Димитрова Димитрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0717/28.11.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2232/25.06.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Кранево, община Балчик, ул. Черноморска № 32, издадено на „КРАСИНА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Любомира Георгиева Малакова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0715/28.11.2022 г. отнемам Разрешение № АП-2294/23.12.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, открита на адрес: к. к. „Пампорово“, община Чепеларе, срещу хотел „Мургавец“, издадено на „РОДОПИ ФАРМА“ ЕООД с ЕИК: 206682039 и с ръководител магистър - фармацевт Донка Иванова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0712/24.11.2022 г. отнемам Разрешение № АП-2287/22.12.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, открита на адрес: к. к. „Боровец“, община Самоков, хотелски комплекс „Рила“, издадено на „РИЛА ФАРМА“ ЕООД с ЕИК: 206682143 и с ръководител магистър - фармацевт Иван Тодоров Енев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0667/04.11.2022 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-Р-Т-108/21.03.2008г., издадено на „АДРИМА” ООД, с ЕИК 102687731, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър 8230, област Бургас, ж.к. Младост, бл. 62-партер и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1618, община Овча Купел, ул. ,,Горица“  №8, ет. 5, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0666/04.11.2022 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-139/14.04.2008г., издадено на „ГРИГОРОВ И СИН” ЕООД, с ЕИК 121583475, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Екзарх Йосиф“ № 42 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1618, община Овча Купел, ул. ,,Горица“  №8, ет. 6, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0664/04.11.2022 г. прекратявам Разрешение № 2497/19.12.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 49, издадено на „ЮНИСОФТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Божанка Рачева Граматикова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Страница 1 от 88