ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0084/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 2740-НА/08.12.1999 г. за откриване на аптека на адрес: гр. София, ул. „Балша“ №5, бл. 6, издадено на маг. фарм. Любов Георгиева Стоичкова, с ръководител маг. фарм. Любов Георгиева Стоичкова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Със заповед № ЗОА-0084/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3836-1/25.02.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, ул. Капитан Петко войвода 20, БИЛЛА маркет, издадено на "ВИР ФАРМА" ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Светла Тодорова Петкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0114/12.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 2409-1/09.05.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев № 39, издадено на "ЕСТИ 84" ООД, и с ръководител магистър-фармацевт Лидия Колева Колева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0113/12.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 4066/20.06.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Димитровград, кв. 38 - Черноконево, издадено на ЕТ "КЕРАНКА КИРОВА", и с ръководител магистър-фармацевт Керанка Кирова Кирева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0112/12.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3527/21.09.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Хайредин, обл. Враца, ул. Дафинка Чергарска 7, издадено на ЕТ "КИММ - 91 - КАМЕЛИЯ ГЪЛЪБОВА", и с ръководител магистър-фармацевт Камелия Младенова Гълъбова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0111/12.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3340/12.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Скобелево, общ. Димитровград, ул. „Стефан Караджа“ № 1, издадено на ЕТ "ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА - ДЕСИ", и с ръководител магистър-фармацевт Добринка Иванова Георгиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0089/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3496-2/02.04.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №144, издадено на „СТОЯНКА СТРАХИНОВА“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Нина Георгиева Бакърджиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0088/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 1130/21.01.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Лом, ул. „Дунавска“ 10, издадено на ЕТ "ФАРМАЛОМ - ВАСИЛКА БРАТОЛОВА", и с ръководител магистър-фармацевт Василка Ценова Братолова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0087/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 568-1/04.06.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, ул. "Иван Мирчев" № 8, издадено на „МЛВ - ФАРМ“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Мария Гавраилова Калпачева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0086/10.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 1027/11.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Тодор Каблешков“ 53, издадено на „АРЖЕНТА“ ЕООД, и с ръководител магистър-фармацевт Нейко Деянов Попов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Страница 1 от 31

SSL Certificates