ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Новорегистрирани лекарствени продукти

В тази категория се публикуват всички новорегистрирани лекарствени продукти, получили разрешение за употреба.

  1. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.01.2019г. - 31.01.2019г.
  2. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.12.2018г. - 31.12.2018г.
  3. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.11.2018г. - 30.11.2018г.
  4. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.10.2018г. - 31.10.2018г.
  5. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.09.2018г. - 30.09.2018г.
  6. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.08.2018г. - 31.08.2018г.
  7. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.07.2018г. - 31.07.2018г.
  8. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.06.2018г. - 31.06.2018г.
  9. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.05.2018г. - 31.05.2018г.
  10. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.04.2018г. - 30.04.2018г.

Страница 1 от 12

SSL Certificates