ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Кръвни продукти

Въздействието на епидемията COVID-19 върху осигуряването на кръв и кръвни съставки вече е сериозно и специфично. Епидемията може да засегне кръводарителите, но и работещите в кръвните центрове, както и снабдяването на лечебните заведения с кръв и кръвни съставки за лечение на нуждаещите се пациенти.

 

Етикети:

Във връзка с потвърдените случаи на Западно-Нилска треска през 2018г. в някои страни-членки на ЕС ( Италия, Хърватия, Австрия, Словения ), а също и в съседни на България страни (Румъния и Гърция), ИАЛ в качеството на компетентен орган по отношение на дейността на лечебните заведения по вземане, диагностика, преработка, съхранение, употреба, разпространение, осигуряване на качество и безопасност на кръвта и кръвните съставки и по отношение на трансфузионния надзор, съгласно чл.38 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК), счита за абсолютно необходимо въвеждането на следните профилактични мерки в лечебните заведения, извършващи дейности по чл.15 от ЗККК, в периода от юни до октомври 2019 година:

1. Засилване контрола при подбор на донори и клиничната им преценка, по-специално за жителите или посетителите ( дори и за една нощ ) на райони в близост до реки, водни басейни – езера, язовири. Особено да се изостри вниманието на работещите в ОТХ от районите по протежение на р.Дунав, в района на Западната и Южната ни граници и по протежение на р.Струма във връзка с потвърдените случаи на WNV инфекция в Румъния и Гърция и в други съседни страни през 2018г. и в предходните години.

2.Поддържане контакт с клиниките по неврология и регионалните здравни инспекции с цел получаване на своевременна информация за броя на заболелите от вирусен менингит или енцефалит. Зачестяването на такива клинични случаи трябва да изостри вниманието на лекарите, извършващи подбор на кръводарители.

3.Провеждане на детайлни интервюта с потенциалните дарители, като това е валидно особено за живеещи и посетили горепосочените рискови райони.

4.Приканване на донорите да информират хемотрансфузионното звено, където са дарили кръв за повишена температура, треска и обрив, в рамките на 15 дни след даряването.

5.Отлагане на всички дарители, съмнителни за заболяване за период от 28 дни след отзвучаване на грипо-подобните симптоми (в посочените по-горе месеци).

6.Центровете по трансфузионна хематология информират своевременно ОТХ от региона им за въведените профилактични мерки.

ЗА КАКВО СЛУЖИ ТОВА РЪКОВОДСТВО?

Това ръководство е източник на информация за всеки специалист, чиято работа е свързана с подобряване на качеството на клиничния процес по кръвопреливане (КПК).

Ръководство за оптимално използване на кръвта

(Превод от английски език)

График за провеждане на инспекции в лечебните заведения, изпълняващи дейности по ЗККК за 2019 г.

График за провеждане на инспекции в лечебните заведения, изпълняващи дейности по ЗККК за 2018 г.

Профилактични мерки в лечебните заведения, извършващи дейности по чл. 15 от ЗККК, във връзка с безопасността на кръвта и кръвните съставки за периода юни-ноември 2016 г.

Актуализиране на информацията относно мерки за предотвратяване разпространението на вирус Zika чрез кръвопреливане

Мерки за предотвратяване разпространението на вирус Zika чрез кръвопреливане

Рискът от предаване на вируса Ебола чрез дарената кръв и други субстанции от човешки произход в ЕС. Първи насоки, свързани със заболяването, от страна на Европейската комисия.


Форма за съобщаване на следкръвопреливна реакция - Приложение №18 от Наредба №29 от 2004 година.

SSL Certificates