ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Приемно време за дирекциите в ИАЛ

На основание на Чл.6, ал.1, т.1. и Чл.7 от Устройствения правилник на ИАЛ, Чл. 22 от Наредбата за административното обслужване и във връзка с изискванията на т.7.2.3. от НИСУ

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Определям приемно време за дирекциите в ИАЛ, както следва:

1. Считано от 22.06.2016 г. определям приемно време - вторник, сряда и четвъртък от 14:00 до 16:00 часа за консултации на заявители и потребители на административни услуги в ИАЛ.

2. Консултациите да се осъществяват от директорите на дирекции или определени от тях длъжностни лица след записан час на посочените телефони и електронна поща, съгласно списък - приложение към настоящата заповед и посочена от заявителя тема, с кратко описание на въпрос или казус, който ще се дискутира по време на срещата.

2.1. По отношение на запитвания във връзка с консултации от чужбина, запитвания, свързани с работни групи или с работа по проекти, отговорите да се предоставят на заявителите по електронна поща.

2.2. По отношение на запитвания, постъпили в деловодството по електронна поща или писмено, действия ще бъдат предприемани съгласно резолюция на главния секретар.

II. Определям телефони за допълнителна информация, както следва:

1. Приемане на сигнали в работното време от 9:00 до 17:30 часа относно:

1.1. Сигнали, свързани с лекарстената безопасност - на телефон 02/890 34 17.

1.2. Сигнали, свързани с нередности в търговската мрежа - на телефон 02/890 34 83.

1.3. Сигнали за корупция и злоупотреби на тел. 02/890 34 44.

 

Доц. Асена Стоименова, дф

Изпълнителен директор


 

ДИРЕКЦИЯ

КОНТАКТИ

E-MAIL

ТЕЛЕФОН

„Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

02/890-34-45

„Надзор на пазара и инспекции“

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

02/890-34-83

„Разрешения за употреба на лекарствени продукти“

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

02/890-34-82

„Анализ на лекарствените продукти“

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

02/890-35-41

„Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания“

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

02/890-34-87

„Контрол на трансфузионната система“

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

02/890-34-32

„Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

02/890-34-11