ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия по радиофармацевтици

Със Заповед № А-14-0582 от 17.06.2014г. на Изпълнителния директор на ИАЛ, изм. със Заповед № А/ 17-0775/08.11.2017г. е определен съставът на Комисия за радиофармацевтици:

Председател: Доц. д-р Марина Гарчева - Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия.

Заместник-председател: Людмил Антонов, главен експерт, отдел "Оценка на документация по качеството", дирекция "РУЛП", ИАЛ.

Членове:

  1. Проф. д-р Ирена Костадинова - Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия;
  2. Проф. д-р Дойчин Минчев - Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия;
  3. Проф. д-р Елена Пиперкова – НСБАЛО;
  4. Доц. Антония Цоневска – НСБАЛО;
  5. Румяна Коцева - Агенция по ядрено регулиране;
  6. Д-р Соня Сергиева - ОДОЗС, София;

7.Доц. Стефан Кръстев, дбф- ръководител катедра „Физика и биофизика“, Факултет по фармация, Медицински университет-Варна.

Секретар:

Мими Ремичкова – главен експерт, ИАЛ