ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Специализирана комисия за имунологични лекарствени продукти

Със Заповед № А-15-0178 от 06.03.2015г. на Изпълнителния директор на ИАЛ, изм. със Заповед № А/17-0776/08.11.2017г. е определен съставът на Комисия за имунологични  лекарствени продукти:

Председател: Чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дмн - ръководител на университетска катедра "Медицинска микробиология", декан на Медицински факултет, Медицински университет, София

Заместник-председател: Людмил Антонов - главен експерт, в отдел "Оценка на качеството, предклинична и клинична документация", Дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти" в ИАЛ

Членове:

  1. Проф. д-р Пенка Переновска, дм - Клиника по педиатрия, УМБАЛ "Александровска";
  2. Проф. д-р Тодор Попов - алерголог, катедра „Клиника по професионални заболявания“ в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД;
  3. Проф. Славина Сурчева - фармаколог, катедра "Фармакология и токсикология“, Медицински факултет, Медицински университет, София;
  4. Доц. д-р Дончо Пейчев, дм - началник на отделение по клинична хематология в Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания;
  5. Доц. д-р Евелина Пазванска - Отделение за анестезиология и интензивно лечение, "ІV МБАЛ-София" АД;
  6. Д-р Радосвета Филипова – Министерство на здравеопазването;
  7. Д-р Тихомир Мустаков – алерголог в Клиника по клинична алергология, УМБАЛ "Александровска"

Секретар на комисията:

Ивелина Терзиева – главен експерт в отдел "Оценка на качеството, предклинична и клинична документация", Дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти" в ИАЛ