ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Изберете контакт:

Данни за контакт

и.д. Директор на Дирекция «Контрол на трансфузионната система»

ул. Дамян Груев 8 София 1303 БЪЛГАРИЯ
(+359 2) 8903413
SSL Certificates