For citizens

For companies

For medical specialists

Гръдните импланти на френската фирма PIP (“Poly Implant Prothese”) – изтеглени от пазара

На 29.03.2010 г. френския компетентен орган AFSSAPS забрани използването на гръдните импланти на френската фирма PIP. През последните три години в AFSSAPS са регистрирани увеличен брой доклади за инциденти с тези изделия – предимно нарушаване на целостта на импланта с последващи локални усложнения. Често при тези инциденти се е налагала повторна операция. Проверката в местата на производство е показала, че използвания силикон за имплантите е различен от описания за получаване на СЕ-марка, поради което е взето решение за блокиране на изделията и забрана за използването им. На 30.03.2010 фирмата PIP е обявила фалит.

Фирмата-дистрибутор на имплантите в България е предприела мерки по изтегляне на неизползваните изделия от пазара и уведомяване на пациенти и лекари.

Важна информация за жените, имащи гръдни импланти на “Poly Implant Prothese” (PIP)

Информация / препоръки за сигурност към лекарите за силиконови гръдни импланти на “Poly Implant Prothese” (PIP)