Търговско име: Ibudolor Duo
50 mg/g + 30 mg/g gel x 40 g; x 60 g Ибудолор Дуо 50 mg/g + 30 mg/g гел x 40 g; x 60 g
Межд.непат.име: Ibuprofen, combinations
Производител: Балканфарма - Троян АД
Държава: Bulgaria
Съставки: 1 . Ibuprofen - 50 mg/g
2 . Levomenthol - 30 mg/g
ATC кодове: 1 . M02AA 13