Ruler
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
гр.София 1303, ул."Дамян Груев" 8
тел.: +359 2 890 3555 факс: +359 2 890 3434
Регистрирани лекарствени продукти. Информация по:
- търговско име
( 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
T U V W X Y Z [ m n o
- международни непатентни имена
- ? A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W
X Z c e f g i l m o p r s t v Т
Бюлетин от 12.03.2020 15:10:19
- ATC код
A B C D G H J L M N P R S V
Бюлетинът е създаден и се актуализира с помощта на технология създадена от
"ТЕХНОЛОГИКА" ЕАД
и е част от автоматизираната информационна система за лекарствена информация DruMS.
- производител
, 3 ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
V W X Z a h l m s А Б В Г Д Е И К Л М Н О Р С Т
У Ф Х Ц Ч
Справките се генерират с помощта на Oracle Developer
Ruler

Мнения и въпроси изпращайте на адрес:

maria.stoynova@bda.bg