Одобрени КХП на лекарствени продукти, разрешени за употреба в Р. България
   
търговско наименование: описание: номер:  
   
5-Fluorouracil "Ebewe" 50 mg/ml concetrate for solution for injection and infusion 20000369 КХП