ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Инспектори

Списък на инспектори и експерти по Добра производствена практика

 • Албена Йорданова – началник на отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

   

 • Жени Митева – главен инспектор в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

   

 • Константина Попова  – главен инспектор в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

   

 • Христина Георгиева – главен инспектор в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

   

 • Петя Шатровска - главен инспектор в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

   

 • Анна Михайлова  – старши инспектор в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

   

 • Румяна Хубчева – старши инспектор в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

   

 • Нигяр Емин – главен експерт в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“

 • Ивелина Куцарова-Василева – старши експерт в отдел „РКП“ в дирекция „НПИ“