ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за гражданите

  1. Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва нови мерки за избягване на грешки в дозирането на метотрексат
  2. Извършване на ДДД на 25.04.2019 г. в 14.00 часа
  3. Суспендиране (временно прекратяване)на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи фенспирид, поради потенциален риск от проблеми в сърдечния ритъм
  4. Инструкции за управление на сигнали при верификация и отписване на лекарствата след 09 февруари 2019 г.
  5. Съобщение относно инсулин NovoRapid
  6. Ден пети от Седмицата на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни
  7. Ден четвърти от Седмицата на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни
  8. Ден трети от Седмицата на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни
  9. Ден втори от Седмицата на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни
  10. Седмица на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни

Страница 1 от 10

SSL Certificates