ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Фармакопея

  1. Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание на Европейската фармакопея и допълненията към него
  2. EDQM стартира обществена консултация по текстове за Европейски педиатричен рецептурник
  3. Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание (до допълнение 9.7) на Европейската фармакопея
  4. Монографии за радиофармацевтични препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание (до допълнение 9.6) на Европейската фармакопея
  5. Дати на влизане в сила на допълнения 9.7 и 9.8 на деветото издание на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ
  6. Заповед РД-01-165/18.06.2018 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 април 2019 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея
  7. Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание (до допълнение 9.5) на Европейската фармакопея
  8. Променена обща монография Ферментационни продукти (1468)
  9. Заповед РД-01-85/23.03.2018 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 януари 2019 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея
  10. EDQM организира обучение за работата и процедурите на Европейската фармакопея (Ph. Eur.)

Страница 1 от 3

SSL Certificates