ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Фармакопея

  1. EDQM стартира обществена консултация по текстове за Европейски педиатричен рецептурник
  2. Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание (до допълнение 9.7) на Европейската фармакопея
  3. Монографии за радиофармацевтични препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание (до допълнение 9.6) на Европейската фармакопея
  4. Дати на влизане в сила на допълнения 9.7 и 9.8 на деветото издание на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ
  5. Заповед РД-01-165/18.06.2018 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 април 2019 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея
  6. Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание (до допълнение 9.5) на Европейската фармакопея
  7. Променена обща монография Ферментационни продукти (1468)
  8. Заповед РД-01-85/23.03.2018 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 януари 2019 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея
  9. EDQM организира обучение за работата и процедурите на Европейската фармакопея (Ph. Eur.)
  10. Монографии за ХОМЕОПАТИЧНИ ПРЕПАРАТИ, включени в деветото издание (до допълнение 9.3) на Европейската фармакопея

Страница 1 от 3

SSL Certificates